På Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har du gode muligheder for at være social og indgå i sunde fællesskaber med andre elever. Vi har fokus på at gøre det hyggeligt og rart at være elev hos os. Se mere her om elevråd, #sundsammen og projekt frivillig.


Elevrådet er elevernes talerør, hvor de selv kan få indflydelse på ting på skolen, undervisningen m.m..

Elevrådet kommer med gode ideer til, hvordan skolen og praktikforløbene kan forbedres og er med til at arrangere sociale arrangementer og fester.

Social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har i samarbejde med Anne Dorthe Tanderup, kostvejleder og tidligere håndboldstjerne, igangsat sundhedsforløb på skolen i Vejle, hvor 9 elever er i gang med at lægge deres livsstil om.

Formålet med projekt #sundsammen er dels at højne de studerendes sundhed, dels at styrke deres trivsel i forhold til at gennemføre deres uddannelse og videregive de gode erfaringer til borgere og kollegaer på deres fremtidige arbejdspladser. Kost, fordøjelse, motion, stresshåndtering, sociale relationer og søvn er emner på programmet.

Læs mere på FOA’s hjemmeside om projektet

Projekt frivillige

Projekt Frivillig er et offentligt initiativ, hvis formål er, at få elever på landets kompetencegivende ungdomsuddannelser engageret som frivillige i foreninger og organisationer.

Det gør vi gennem vores ”Forløbsdatabase”, hvor foreninger og organisationer gratis kan oploade deres tilbud, aktiviteter og projekter. Til gengæld sørger vi for, at eleverne søger disse tilbud gennem PR-virksomhed, besøg på uddannelsesinstitutioner og meget andet, og vi giver eleven mulighed for at udskrive et ”Frivilligbevis”, hvis de har været frivilligt aktive i 20 timer eller mere. Frivilligbeviset kan vedlægges elevens CV eller eksamensbevis.

Projekt Frivillig har en fast bevilling på finansloven, og det er et tværministerielt samarbejde mellem Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der også koordinerer initiativet. Projekt Frivillig er en del af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), der er Social-, Børne- og Integrationsministeriets nationale viden- og kompetencecenter for frivilligt arbejde.

Læs mere om projektet her