Elevplan

Vejledninger til Elevplan

Video om tilknytning af medarbejdere og elever Video om ændring af rettigheder for virksomhedsmedarbejdere


Elevrettet information om Elevplan

Som elev er det dit ansvar at holde skolen og ansættende myndighed underrettet, hvis du er forhindret i at møde. I skoleperioder skal du melde fravær til både skolen og ansættende myndighed. I praktikperioder skal du melde fravær til både praktikstedet og ansættende myndighed.


Sådan melder du fravær i skoleperioder

Fristen for at melde fravær er samme dag kl. 8.00. Skolen skal have besked, hver dag du er fraværende, på én af følgende måder:

  1. 1. Du skriver fraværsbesked på www.elevplan.dk
  2. 2. Send SMS til 1204. I beskeden skriver du: sosufh og fraværsbeskeden for eksempel: ”sosufh jeg er syg”
  3. 3. I særlige tilfælde kan du melde fravær ved at ringe til skolen på tlf.: 79 211 200 - husk at oplyse dit navn og hold
(Det koster almindelig SMS takst at sende besked om sygemelding) 

Bemærk!

  • • at SMS funktionen kun kan anvendes, hvis du har det korrekte mobilnummer registreret i Elevplan, og du sender SMS fra dette nummer.
  • • at du som elev bliver orienteret om fremgangsmåden ved sygemelding med videre til IT introduktion, der bliver givet til alle hold i starten af første skoleperiode.
  • • at det koster almindelig SMS takst at sende besked om sygemelding. 
  • • at hvis du har brug for at være væk fra undervisningen i nogle dage i træk, skal du udover at aftale det med ansættende myndighed give besked i Elevplan samt orientere din kontaktlærer.

Tre dages reglen

På www.elevplan.dk kan du se en oversigt over det fravær, der er registreret. Du er selv ansvarlig for løbende at holde øje med om registreringen er 
korrekt. Hvis du opdager fejl i registreringen, skal du reagere senest tre hverdage efter den pågældende lektion er afholdt. Du skal rette henvendelsen 
til der, hvor du mener, fejlen er opstået – det vil sige læreren i den pågældende lektion eller administrationen, hvis fejlen er sket i forbindelse med telefonisk 
henvendelse. Hvis der går mere end tre hverdage gælder det, der er registreret af skolen, som udgangspunkt.  


Elevplan på iPad eller iPhone

Du har mulighed for at få vist Elevplan i en mobilvenlig udgave fx på din iPad. Skriv denne adresse i din browser og find mobiludgaven https://m.elevplan.dk   


Elevplan vejledninger til virksomheden

Video om tilknytning af medarbejdere og elever Video om ændring af rettigheder for virksomhedsmedarbejdere    

Kontakt

Niels Landrock
Underviser SSH, SSA og elevkoordinator

  +45 79 211 247
  2173 6895
Tina Rasmussen
Elevkoordinator/ skemalægger

  +45 79 211 359
  2199 9740