Internationalisering

På Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har vi stor fokus på det internationale arbejde. Det er med til at sikre at vores elever får internationale kompetencer og udsyn samt at de kan begå sig globalt. Det er ligeledes med til at sikre at vi efterleve de overordnede formålsbeskrivelser i hhv. Loven om erhvervsuddannelser samt EUD-Hovedbekendtgørelsen.

Social- og sundhedsskolen har lang erfaring med at arbejdet med internationalisering på et strategisk, taktisk og operationelt plan. Skolen har igennem en årrække igangsat internationale mobilitetsprojekter for både elever og ansatte, har arrangeret og gennemført studieture på både grund- og hovedforløb, og lavet aktiviteter for elever der ikke har haft mulighed for at rejse ud. Aktiviteterne om mobilitet er typisk finansieret af midler fra EU’s uddannelsesprogrammer (Erasmus + og PIU), Skolen er i forbindelse med mobilitets aktiviteterne blevet tildelt ERASMUS+ PLUS VET CHARTER, som er et kvalitetscertifikant, der vidner om vores indsats på området.

Samarbejdspartnere
Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har igennem en årrække samarbejdet med en lang række uddannelsesinstitutioner i udlandet og vi deltager i flere internationale projekter og konferencer. Skolen har ligeledes god kontakt til flere internationale netværk (blandt andet EfVET.) Antallet af samarbejdspartnere forventes yderligere udviklet i de kommende år.