Internationalization at Home (IaH)

Social- og sundhedsskolen arbejder med en lang række IaH læringsaktiviteter i undervisningen, som giver eleverne internationale erhvervskompetencer inden for både sprog, kultur og fag.

Uddannelse og internationalisering er ikke udelukkende lig med udgående mobilitet. De elever, som af forskellige årsager ikke ønsker at rejse til udlandet under deres uddannelse, får alligevel mulighed for at kunne få styrket deres internationale kompetencer via Internationalization at Home (IaH) forløb/aktiviteter. IaH åbner op for nye måder at tænke internationalisering på, og erhvervelsen af internationale kompetencer er via IaH blevet noget som kan tilbydes alle elever.

Skolens IaH aktiviteter udelukker eller erstatter ikke praktik i udlandet, men kan fungere som et alternativt samt med f.eks. E-twinning.