Arbejdsmarkedsuddannelser


AMU henvender sig til både faglærte og ufaglærte. Formålet er at give den enkelte mulighed for løbende at opnå kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. AMU består af korte uddannelser - typisk 2-5 dage. Uddannelserne kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb - helt efter behov. Undervisningen er både praktisk og teoretisk, og kan være tilrettelagt på fuld tid eller deltid.

Der udstedes et uddannelsesbevis for AMU-uddannelser. 

Kontakt

Pia Ranck
Afdelingsleder for efter- og videreuddannelse (EVI), nye uddannelser og FØR EUD aktiviteter

  +45 79 211 272
  +45 23 845 291
Charlotte Bøgebjerg Løvendahl
Kursussekretær

  +45 79 211 290