Vision og mission

Skolens efter-og videreuddannelse arbejder ud fra skolens samlede mission og vision.

Mission
At uddanne professionelle fagpersoner, som kontinuerligt udvikler deres faglighed i forhold til de opgaver og udfordringer, er i nuværende og fremtidig praksis. Missionen er at tilbyde elever/kursister tidssvarende og engagerende uddannelsestilbud. ”At tilbyde en kompetenceudvikling for vores kunder, der lever op til de kompetencekrav, der i takt med arbejdsmarkedets hastige forandring”.                     

Vision
At Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens til en hver tid er en professionel og udviklingsorienteret organisation, der er kendt og anerkendt for et attraktivt og levende læringsmiljø samt lokalt, nationalt og internationalt for et højt pædagogisk-didaktisk niveau.
 

Kontakt

Kontakt Charlotte Bøgebjerg Løvendahl på email: chl@sosufvh.dk  eller telefon:3044 6397
Charlotte Bøgebjerg Løvendahl
Kursussekretær

  +45 79 211 290
  3044 6397