Social- og sundhedsassistent EUX


Social- og Sundhedsskolen samarbejder med Syddansk Erhvervsskoles skolehjem i Vejle. Det er derfor muligt for elever på SOSU-skolen at bo på skolehjem på GF1, GF2 eller i skoleperioderne på hovedforløbene.  Reglerne for optagelse på skolehjem er de samme for grund- og hovedforløbselever:

 • • Elevens bopæl ligger mere end 5 kvarters transporttid fra uddannelsesstedet.
 • • En elev der ikke opfylder kravet om transporttid, men er frafaldstruet på grund af faglige eller personlige problemer, kan på baggrund af skolens vurdering optages på skolehjem, hvis det er væsentligt i forhold til elevens gennemførelse.

 • SOSU-skolen træffer afgørelse om, hvorvidt en elev er kvalificeret til at bo på skolehjem.


  Særlige regler for elever på skolehjem i hovedforløbene

  Når en hovedforløbselev er godkendt til at bo på skolehjem og har fået en plads, skal både eleven og elevens ansættende myndighed udfylde en tilmeldingsblanket.

  Den ansættende myndighed betaler for elevens ophold på skolehjemmet, men modtager refusion for kost og logi via AUB (ca. 500 kr. pr. uge). Der gives ikke refusion for wifi og tv (30 kr. pr. uge).

  Refusionen fra AUB sker automatisk, når tilmeldingsblanketten er fremsendt til skolehjemmet. Der udbetales refusion efter en afsluttet skoleperiode.

  Tilmeldingsblanket skolehjem Vejle - elever
  Tilmeldingsblanket skolehjem Vejle - ansættende myndighed

   

  Skolens studiecafe er et tilbud til de elever i praktikken eller på en skoleperiode, som har faglige eller sproglige udfordringer. Det kan f.eks. være udfordringer med skriftlige formuleringer, mundtlige fremlæggelser eller udfordringer med at koble teori og praksis.

  Studiecafeen foregår på alle skolens afdelinger i Fredericia, Vejle og Horsens hver torsdag fra kl. 14-15.30.

  Eleven tilmelder sig studiecafeen ved en af skolens tovholdere for studiecafeen, kontaktlæreren eller en af skolens uddannelsesvejledere. Når eleven er tilmeldt studiecafeen, er der mødepligt.
  Du kan for mere viden om studiecafeen ved henvendelse til en af skolens uddannelsesvejledere eller tovholdere for studiecafeen.

  Klik på fanen "Uddannelsesbog" under Social- og Sundhedsassistent

  Find praktikerklæringer på FEVUs hjemmeside. På siden, hvor du lander, står de forskellige uddannelser opremset. For at finde praktikerklæring, hjælpeskema og vejledninger skal du klikke på den uddannelse, eleven går på.