Social- og sundhedshjælper - Lovgivning

Love og bekendtgørelser fra PASS - Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Link til:
Passinfo.dk
Love
Bekendtgørelser
Uddannelsesordninger
Vejledninger til praktikstedet