Simulationsbaseret undervisning

Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er i front hvad angår brugen af simulation i undervisningen. Skolen har simulationspædagogisk centre på tre geografiske lokationer og er en del af Videnscenter for velfærdsteknologi Vestdanmark.

Hvad er simulationsbaseret undervisning


Der er forskellige former for simulations baseret undervisning.

Fælles for simulation er at det handler om situationer fra praksis, som inddrages i undervisningen på skolen. Der skabes mulighed for at træne og lære gennem refleksion og feedback. Det giver mulighed for at øve sig på forskellige og svære situationer fra praksis, for både at forberede dig på praksis og/eller forbedre dig i forhold til viden og færdigheder.

Det gøres blandt andet ved at:

  • • Træne situationer fra praksis eller procedure i skills lab. Eksempelvis forflytning, lejring, personlig pleje eller behandling med medicin, dette foregå i et indrettet lokale, hvor redskaber og remedier der minder om det du møder i praksis. – det styrker dig i at udfører forskellige færdigheder du skal bruge i praksis.

  • • Når vi Bruger Virtuel reality i simulation, opnår du en følelses/oplevelsesdimension, der styrker din forståelse af det du læser eller ser på andre film. Det kan være i forhold til anatomi, oplevelse af demens eller celler i naturfag, eller dilemmaer fra praktikken mm.

  • Cases og Rollespil, der evt. filmes, styrker din refleksion over faglige emner og kan forbinde viden med færdigheder – Optagelse /film har vist sig at være en god måde at reflekteret på og drøftet de handlinger, som var effektive, og måske også det, der kunne/skulle være gjort anderledes.

  • Forumspil, hele holdet kan være komme i spil sammen. Der tages udgangspunkt i dilemmaer eller konflikter gennem små rollespil og holdet reflektere over situationen og kommer med forslag til at håndtere dilemmaet.

  • I Simulation som pædagogisk metode, I går ind i et scenarie som en gruppe. Der bruges enten højteknologi dukker eller figuranter der er med til at skabe et scenarie, der ligner situationer fra den praksis du skal ud og opleve eller har oplevet. Der kan ske en interaktion mellem dig og figuranter eller dukken gennem dialog, mens du udfører injektionsteknik eller andre procedure. Det er din underviser der lægger stemme til dukken. Vi arbejder ud fra en bestemt struktur. Der er tre faser, forberedelse(briefing)– situation fra praksis(scenarie) – refleksion og feedback(debriefing). Det styrker din refleksion over teori og færdigheder, det giver dig begyndende erfaringer eller får dig til at se på de erfaringer du allerede har i et nyt lys.

Hvorfor simulation

Vi ved, at simulation:
• Styrker oplevelsen af, hvad man har opnået af kompetencer under uddannelsen.
• Styrker motivationen og refleksion i undervisningen.
• Giver billeder på praksis og de erhvervsfaglige kompetencer du skal tilegne dig.
• Giver konkret feedback på hvad du kan og hvad du skal fordybe dig i.

Fordele ved simulation
• Målrettet måde at koble teori og praksis.
• Du får mulighed for at øve dig i at lave praktiske handlinger
• Du vil øve dig i at reflektere over situationer og argumentere for dine handlinger, der er mulighed for at stoppe op midt i en situation, og bruge tid på at finde ud af, hvad der er bedst at gøre derfra (fordybelse).
• Læring i et sikkert miljø. Det betyder at selvom du måske laver en fejl, får det ingen betydning for rigtige borgere.


Hvordan

På alle afdelingerne er der indrettet et læringsmiljø, hvor det er muligt at træne færdigheder.

Vi forsøger at efterligne situationer og steder fraden verden vi uddanner til. Det kan være et hospitalsafsnit, fru Jensens stue, eller et lokale i psykiatrien. Vi indretter rummet hvor det foregår, så det giver dig en oplevelse af at ligne virkeligheden.

Når vi bruger simulation som metode, er det tydeligt beskrevet, hvilke mål der arbejdes med. Strukturen med de tre faser er; Briefing foregår som regel mundtligt, men dele af den kan foregå på skrift. I briefingen vil du få at vide, hvad du overordnet kan forvente i scenariet og hvordan rummet er indrettet samt evt. din adgang til forskellige remedier. Scenarie efter briefing og evt. forberedelse vil scenariet blive sat i gang. Ofte er der 1-4 studerende i gang omkring patient / borger / pårørende. De øvrige deltagere bliver tildelt opgaver i forhold til at observere undervejs. Man kan lære meget af at se på et scenarie, der udrulles. Debriefing, denne del kan foregå ved sengen eller i et andet lokale. I debriefingen får du mulighed for at koble teori og praksis. Du skal altså bruge din faglige viden for at argumentere for dine handlinger.
Projekter

Social- og sundhedsskolen indgår i en lang række samarbejder om simulation med partnere i ind- og udland.

Webportal for Simulation
Et 2 årigt udviklingsprojekt, støttet af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling med Udlodningsmidler 2014.Formålet med projektet er at samle social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland om en 3-årig fælles indsats for at udvikle teknologiunderstøttet, simulationsbaseret undervisning på social- og sundheds-uddannelserne.
Se mere her