LUU PAU

Lokale uddannelses- og efteruddannelses udvalg LUU PAU 2018 - 2022

Udvalget har til formål at:

Følge behovet for fornyelse af undervisningsplanerne og foretage fornøden revision sammen med skolen.

Rådgive skolen om de overordnede beslutninger om uddannelser og efteruddannelser, der er omfattet af udvalgets uddannelsesområde og virksomhedsområde.

Rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører udvalgets område og virke for samarbejdet mellem skole og arbejdsmarked.

I samarbejde med skolen foretage opsøgende arbejde med henblik på tilvejebringelse af praktikpladser.

Udføre de opgaver, som er overdraget fra det faglige udvalg.

Kvalitetssikre uddannelsernes praktikdel.

Kan indstille valgfag af lokal betydning for skolen.                                            
                      

 

Yderligere info