LUU SOSU

Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg LUU SOSU 2018 - 2022

Udvalget har til formål at:

- følge den uddannelsespolitiske dagsorden som følger af strategiske drøftelser i strategisk chefforum.

- følge behovet for fornyelse af undervisningsplanerne og foretage fornøden revision sammen med skolen.

- rådgive skolen om de overordnede beslutninger om uddannelser og efteruddannelser, der er omfattet af udvalgets uddannelsesområde og virksomhedsområde.

- rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører udvalgets område og virke for samarbejdet mellem skole og arbejdsmarked.

- foretage opsøgende arbejde i samarbejde med skolen med henblik på tilvejebringelse af praktikpladser.

- udføre de opgaver, som er overdraget fra det faglige udvalg.

- kvalitetssikre uddannelsernes praktikdel.

- kunne indstille valgfag af lokal betydning for skolen.

Yderligere info