Mission, vision og værdier

MISSION
At uddanne professionelle fagpersoner, som kontinuerligt udvikler deres faglighed i forhold til de opgaver og udfordringer, der er i nuværende og fremtidig praksis.

VISION
At Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens til enhver tid er en professionel og udviklingsorienteret organisation, der er kendt og anerkendt for et attraktivt og levende læringsmiljø samt lokalt, nationalt og internationalt for et højt pædagogisk-didaktisk niveau.

VÆRDIER
· Høj faglighed
· Ordentlighed

Kontakt

Anne Mette Vind
Direktør

  +45 79 211 340
  4024 2201