Strategi, vision og mission


Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens’ strategi for 2020-2023 har fokus på vores kerneopgave og peger ind i hjertet af vores uddannelser og aktiviteter. Den er udarbejdet gennem inddragelse af vores elever, medarbejdere, bestyrelse og samarbejdspartnere, og derfor er vi fælles om fremtiden.

Frem mod 2023 vil Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens udvikle og styrke det professionelle læringsmiljø, som danner basis for, at vores elever og kursister bliver dygtige fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Den ambition lykkes vi med, når vi indgår i forpligtende fællesskaber og skaber stærke bånd til vores omverden.

Strategien illustreres i strategihuset, og huset bruges som metafor til formidling af strategien. Der er tre strategiske fokusområder, som er de bærende bjælker i huset. Bjælkerne bæres af seks strategiske søjler, der tilsammen danner rammen om skolens ni strategiske indsatser.

VISION

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er en professionel og bæredygtig uddannelsesinstitution, der danner og uddanner velfærdsmedarbejdere til at gøre en forskel - nu og i fremtiden.

MISSION

Vores mission er at skabe faglig og personlig udvikling hos vores elever og kursister. Dette lykkes vi med i et professionelt og ambitiøst læringsmiljø i forpligtende fællesskaber. Dermed bliver vores elever og kursister stolte og eftertragtede velfærdsmedarbejdere.

Download skolens strategi, vision og mission Download strategi

Kontakt

Kontakt Anne Mette Vind på email: amv@sosufvh.dk eller telefon:4024 2201
Anne Mette Vind
Direktør

  +45 79 211 340
  4024 2201