Strategi, vision og mission


Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens’ strategi for 2020-2023 har fokus på vores kerneopgave og peger ind i hjertet af vores uddannelser og aktiviteter. Den er udarbejdet gennem inddragelse af vores elever, medarbejdere, bestyrelse og samarbejdspartnere, og derfor er vi fælles om fremtiden.

Frem mod 2023 vil Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens udvikle og styrke det professionelle læringsmiljø, som danner basis for, at vores elever og kursister bliver dygtige fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Den ambition lykkes vi med, når vi indgår i forpligtende fællesskaber og skaber stærke bånd til vores omverden.

Strategien illustreres i strategihuset, og huset bruges som metafor til formidling af strategien. Der er tre strategiske fokusområder, som er de bærende bjælker i huset. Bjælkerne bæres af seks strategiske søjler, der tilsammen danner rammen om skolens ni strategiske indsatser.

VISION

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er en professionel og bæredygtig uddannelsesinstitution, der danner og uddanner velfærdsmedarbejdere til at gøre en forskel - nu og i fremtiden.

MISSION

Vores mission er at skabe faglig og personlig udvikling hos vores elever og kursister. Dette lykkes vi med i et professionelt og ambitiøst læringsmiljø i forpligtende fællesskaber. Dermed bliver vores elever og kursister stolte og eftertragtede velfærdsmedarbejdere.

Se skolens strategi, vision og mission ved at klikke på strategihuset nedenfor.

huset

Kontakt

Kontakt Anne Mette Vind på email: amv@sosufvh.dk eller telefon:4024 2201
Anne Mette Vind
Direktør

  +45 79 211 340
  4024 2201