Øvrige tilbud

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens samarbejder med øvrige erhvervsskoler, grundskoler, produktionsskoler og VUC’er om øvrige uddannelser inden for det erhvervsfaglige område.

Dette dækker blandt andet:
• EUD 10
• Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
• Forberedende EUD-kurser på VUC
• Kombinationsforløb
• Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Derudover har skolen intro- og brobygningsforløb for 8., 9. og 10. klasse.
Kontakt


Helle Mølgaard Nielsen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Fredericia/Kolding, PAU i Fredericia

  +45 79 211 312
  +45 40 242 202