Arbejdsmiljø I i faglærte og ufaglærte jobs

Efter uddannelsen kan deltageren medvirke aktivt til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø ifm. fx. APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljøvurdering mv. og i det daglige arbejde med arbejdsmiljø.

Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der udbydes AMU-uddannelser.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
13.-14. marts 2023


Antal dage:
2


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
48049


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens' afdeling i Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
0-1974 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200