Farmakologi i somatikken

Deltagerne kan varetage medicinadministration af lægemidler til behandling af somatisk sygdom, herunder medicinering via subcutan kanyle. Du får udvidet viden om lægemiddelregning, farmakodynamik og farmakokinetik, således at du kan observere borgeren og handle hensigtsmæssigt i forhold til virkning, bivirkning og kontraindikation, samt medicinudløste forgiftningstilstande, delirium og allergiske reaktioner.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Det anbefales, at kursisten har erfaring fra arbejdet med somatisk syge borgere samt kompetencer svarende til AMU-uddannelsen ”Medicinadministration”.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
24.-28. oktober 2022


Antal dage:
5


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
45673


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
0-3179 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200