Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. De kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan ud-vikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter.

Målgruppe:
Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere m.fl., social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
14.-18. august 2023


Antal dage:
5


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
44274


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/26

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200