Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte jobs.

Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
30.-31. oktober 2023


Antal dage:
5


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
44383


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200