Medicinadministration

Du kan efter endt uddannelse selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient. Du kan observere og handle hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medici-nens virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden herom i sundhedsprofessionelle data-baser. Du kan ligeledes dokumenter utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadmini-stration.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære eller den sekundære sundhedssektor med mindst ½ års praksiserfaring.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
28.-30. maj og 4.-5. juni


Antal dage:
5


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
48101


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:


Pris:
0-3137 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/26

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200