Medvirken til pleje af borger med KOL

Ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan deltageren i det dag-lige arbejde observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL.

Målgruppe:
Social – og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
7.-11. august 2023


Antal dage:
5


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
40121


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/26

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200