Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever

Uddannelsen er en basisuddannelse for oplæringsvejledere, der som en del af det daglige arbejde tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer hos elever, som er i oplæring som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Målgruppe:
Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddanelse, man uddanner elever til.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
17.-20. april, 8.-11. maj samt 23.-25. maj 2023


Antal dage:
11


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
49970


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens' afdeling i Horsens


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
0-1974 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200