Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever - ajourføring (Efterår)

Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for uddannede praktikvejledere, der har behov for ny viden om aktuelle uddannelsesændringer for at kunne udføre kvalificeret praktikvejledning af elever inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse.

Målgruppe:
Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner elever til. Ligeledes anbefales det, at man har gennemført et basismodul som praktikvejleder svarende til min. 11 dage eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
29.-30. november samt 1. december 2022


Antal dage:
3


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
48382


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Horsens


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
0-1999 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200