Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever

Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompeten-cer, hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundheds-hjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Målgruppe:
Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
5.-8. september, 26.-29. september og 25.-27. oktober 2022


Antal dage:
11


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
48256


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Horsens


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
0-6718 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/26

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200