Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever - særlig indsats

Deltagernene sættes i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med praktikken på hhv. social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

Målgruppe:
Erfarne praktikvejledere for elever i social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
28. februar, 1.-2. marts samt 14.-15. marts 2023


Antal dage:
3


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
42923


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens' afdeling i Fredericia


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
0-1974 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200