Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet

Deltageren kan være selvledende i jobfunktionen i overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og strategier, herunder tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis. Deltageren kan ud fra kendskab til grundlæggende pædagogiske principper tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver samt bidrage aktivt til at skabe en lærende kultur i teamet.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig fortrinsvist til social- og sundhedsassistenter og lignende målgrupper med erfaring.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
25.-26. april 2023


Antal dage:
2


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
40598


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens' afdeling i Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
0-1974 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200