Sorg og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

Uddannelsens formål er at sætte deltagerne i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorg- og kriseramte og deres pårørende.

Målgruppe:
Målgruppen er hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner samt beskæftigede inden for det pædagogiske område.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
13.-15. september og 28.-29. september 2022


Antal dage:
5


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
44312


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
0-2858 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200