Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1

Du vil opnå viden om palliationsbegrebet og indsigt i de aspekter, der knytter sig til det at have en livstruende sygdom. Der er ligeledes fokus på de hyppigst forekommende symptomer samt lindring af disse. Uddannelsen retter sig mod at give dig viden om og kompetencer til at kunne udføre sygepleje og omsorg til borgere med behov for palliativ indsats.

Målgruppe:
Målgruppen for denne AMU-uddannelse er social- og sundhedshjælpere eller andre med lignende jobfunktioner, der anvender velfærdsteknologiske løsninger i pleje- og omsorgsopgaver i borgerens eget hjem.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
15.-17. november 2022


Antal dage:
3


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
49760


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
0-1999 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200