Sygepleje til den akut syge indlagte patient

Uddannelsen har fokus på udvikling af faglige kompetencer hos social- og sundhedsassistenter med henblik på at agere i forhold til den akut syge voksne patient, der er indlagt på det somatiske sygehus. Deltageren vil få kompetencer til at kunne identificere, prioritere og reagere hurtigt og fagligt kompetent i sygeplejen af den akut syge patient, samt efterfølgende at kunne dokumentere disse handlinger, således at de understøtter det tværprofessionelle samarbejde omkring patienten.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter, der arbejder på somatiske afdelinger og i det regionale sundhedsvæsen. Det anbefales, at social- og sundhedsassistenten har erfaring med den akut syge indlagte patient eller har opnået tilsvarende viden og kompetencer fra primær praksis. Det anbefales ligeledes, at social- og sundhedsassistenten har forudsætninger svarende til AMU-uddannelsen ”48101 Medicinadministration”.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
3.-7. oktober 2022


Antal dage:
5


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
49092


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
0-3179 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200