Unge i udsatte positioner (Efterår)

Efter endt uddannelse kan du anvende viden om unges psykologiske og sociale udvikling, den samfundsmæssige kontekst samt de faktorer, der kan have betydning for unges trivsel og udvikling. Du lærer om vigtigheden af egen rolle i arbejdet med at understøtte unges udvikling og kan anvende viden om trivsel og forebyggende indsatser samt at bidrage til et positivt samarbejde i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til bl.a. pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, klubmedarbejdere, familieplejere, omsorgsmedhjælpere, medhjælpere på døgninstitutioner samt øvrige faglærte som ufaglærte medarbejdere, der primært arbejder med større børn og unge. Deltagerne kommer fra jobområder som fx familiepleje, bo- og aktivitetstilbud, socialpædagogiske døgninstitutioner og opholdssteder, skole, SFO, klubtilbud og opsøgende arbejde.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
22.-24. november 2022


Antal dage:
3


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
48698


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
0-1999 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200