Vejledning i forflytning (Efterår)

Uddannelsen gør deltagerne i stand til på baggrund af analyse og vurdering af forflytninger at vejlede i forflytning, således at motivation til forandring og udvikling øges i den forflytningsmæssige praksis.

Målgruppe:
Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter eller ufaglærte, som har erfaring og viden om forflytning og enten varetager eller ønsker at varetage jobfunktionen med vejledning om forflytningsmæssig praksis – enten inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
19.-21. september samt 3.-5. oktober 2023


Antal dage:
6


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
40935


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200