Kære alle

Her kan du læse mere omkring hvordan skolens håndtering af at forebygge smitte med Corona virus og hvad det betyder for dig.

Vi vil løbende opdatere hjemmesiden og skolens Facebook side med relevante informationer.

Det er vigtigt at alle holder sig opdateret omkring forebyggelse af smittespredning med COVID-19 og følger de vejledninger, instrukser og retningslinjer der er på skolen. Skolen følger myndighedernes anbefalinger.

Pas godt på jer selv og hinanden

Med venlig hilsen

Anne Mette Vind
Direktør


Forholdsregler ved fremmøde og undervisning

 • HVAD GØR JEG NÅR JEG KOMMER IND PÅ SKOLEN?
  • • Når du er på skolen, skal du følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til at undgå smittespredning.

   • Når du kommer på skolen, skal du vaske hænder eller spritte hænder.

   • Når du udført håndhygiejne, skal du gå direkte til dit klasselokale og finde en plads.

   • Du vil skulle være i det samme lokale hele dagen.

   • I pauser skal man blive i lokalet eller gå udenfor.
 • REGLER FOR HÅNDHYGIEJNE PÅ SKOLEN
  • Udfør hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer fx ved ankomst til og afgang fra hjem, arbejde, skole, m.v., mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning eller efter host/nys.

   Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer.

   • Der skal være let adgang til hånddesinfektion hvor der færdes mange mennesker og er mange kontaktpunkter.

   • Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

   • Når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter, anbefales det at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, fx i offentlige transportmidler eller i forsamlinger
 • RENGØRING
  • God hosteetikette forebygger både dråbesmite, og at virus overføres til hænderne, og derefter til overflader og kontaktpunkter, der berøres ofte og af mange forskellige.
   Når der afsættes virus på en overflade kan andre røre stedet, og dermed opsamle smitten og føre sygdommen videre ud i samfundet.
   • Host i papirlommetørklæde, og vask eller afsprit hænder bagefter. Eller host i ærmet.

   • Ved host i hænder, så vask eller afsprit hænder bagefter.

   • Host eller nys i dit ærme.

 • AFSTAND OG FYSISK KONTAKT PÅ SKOLEN
  • Afstand er med til at undgå smittespredning, derfor er det vigtigt vi overholder anbefalinger fra sundhedsstyrelsen.

   • Hold afstand på 1 meter fra næstetip til næsetip.

   • Hold 2 meters afstand ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.

   • Underviser skal ved tavlen holde 2 meters afstand til forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere.

   • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

   På skolen må vi afvige kravet om afstand på 1 meter i klasselokalerne, så derfor kan du opleve at afstandskravene ikke overholdes i undervisningen.

   Afstandskravet skal overholdes i fællesarealerne på skolen.
 • COMPUTER OG MOBILTELEFONER PÅ SKOLEN
  • For at undgå smittespredning er det vigtigt at være opmærksom på kontaktplader. Noget mange har i hænderne hver dag, er computer, tablets og mobiltelefoner.

   For at undgå smittespredning er det vigtigt med god hygiejne i forbindelse med brug af tablets, mobiltelefoner og computer.

   • Medbring din egen computer og strømforsyning

   • Husk at rengøre tablets, mobiltelefoner og computer dagligt.

   • Undgå at bruge andres devices.
 • VED SYMPTOMER MED COVID 19
  • • Mød ikke op på skolen, hvis du har symptomer som ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste eller feber. Det gælder også ved milde symptomer. Hvis du er i stand til det, kan du følge undervisningen digitalt hjemmefra. Orienter din kontaktlærer og din nærmeste leder, hvis du har en ansættelseskontrakt

   • Hvis du er mødt på skolen og i løbet af dagen oplever symptomer som ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste eller feber, skal du gå hjem med det samme.

   • Det gælder også ved milde symptomer. Orienter din kontaktlærer og din nærmeste leder, hvis du har en ansættelseskontrakt. Hvis du er i stand til det, kan du efterfølgende følge undervisningen digitalt hjemmefra.

   • Vi opfordrer elever og kursister, der har symptomer på COVID-19, til at få foretaget test.

   • Du skal først møde på skolen igen, når du har været symptomfri i 48 timer.
 • VED POSITIV TEST FOR COVID-19
  • • Er du testet positiv for COVID-19, så opfordrer vi dig til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om selvisolation og opsporing af nære kontakter.

   • Det er en god ide, hvis elever, der testes positive for COVID-19, orienterer deres kontaktlærer og deres eventuelle arbejdsgiver. Det er frivilligt, om du vil oplyse om at du er blevet smittet, men hvis du gør, vil din kontaktlærer og din eventuelle arbejdsgiver med dit samtykke informere øvrige elever og kolleger om, at de skal være særligt opmærksomme på eventuelle sygdomstegn.

   • Af hensyn til andre, vil vi også gerne vide, hvor du har opholdt dig i bygningen i dagene op til at du er testet positiv - hvilke lokaler du været i, hvilke toiletter du har benyttet og om du har været i kantinen. De steder, du har været, vil blive gjort ekstra grundigt rent, før de benyttes igen.

   • COVID-19-smittede skal først møde på skolen igen, når der er gået 48 timer efter de sidste symptomer er overstået, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.


Vejledere:

Anette Risum-Hansen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Vejle. SSH Horsens

  2148 6288
Helle Mølgaard Nielsen
Uddannelsesvejleder og Før EUD konsulent, GF1+, GF1 og GF2 Kolding

  +45 79 211 312
  4024 2202
Ulla Sundgaard Reimer
Uddannelsesvejleder SSH i Vejle/Fredericia/Horsens, SSA og EUX i Vejle, samt GF2 Fredericia og Vejle

  2912 8038
Stinne Høy Sørensen
Uddannelsesvejleder GF1 Fredericia & GF2 og PAU

  +45 79 211 253
  4024 2203
Lisbet Sørensen
Uddannelsesvejleder, SSA Fredericia

  +45 79 211 344
  2912 8039