Kære alle

Fra tirsdag den 2. juni skal alle elever møde til undervisning på skolens afdelinger. Alle elever vil få nærmere besked via ELEVSHARE. Skolens kantiner vil også være åbne fra tirsdag den 2. juni.


Vi vil også løbende opdatere hjemmesiden og skolens Facebook side med relevante informationer.

Vi glæder os til at se jer igen.

Med venlig hilsen

Anne Mette Vind
Direktør


Forholdsregler ved fremmøde og undervisning

 • BESKED TIL ALLE ELEVER PÅ SSA OG GF
  • Alle prøver i grundfag på SSA og GF frem til sommerferien er aflyste, og standpunktskaraktererne ophøjes til eksamenskarakterer.

   Derudover er de afsluttende prøver på GF også aflyste, så standpunktskaraktererne for det uddannelsesspecifikke fag ophøjes til eksamenskarakter.

 • HVAD GØR JEG NÅR JEG KOMMER IND PÅ SKOLEN?
  • • Når du er på skolen, skal du følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til at undgå smittespredning.
   • Når du kommer på skolen, skal du vaske hænder eller spritte hænder.
   • Når du udført håndhygiejne, skal du gå direkte til dit klasselokale og finde en plads.
   • Du vil skulle være i det samme lokale hele dagen.
   • I pauser skal man blive i lokalet eller gå udenfor.

 • REGLER FOR HÅNDHYGIEJNE PÅ SKOLEN

   Udfør hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer fx ved ankomst til og afgang fra hjem, arbejde, skole, m.v., mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning eller efter host/nys.

   Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer.

   • Der skal være let adgang til hånddesinfektion hvor der færdes mange mennesker og er mange kontaktpunkter.
   • Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.
   • Når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter, anbefales det at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, fx i offentlige transportmidler eller i forsamlinger

 • RENGØRING

   God hosteetikette forebygger både dråbesmite, og at virus overføres til hænderne, og derefter til overflader og kontaktpunkter, der berøres ofte og af mange forskellige.

   Når der afsættes virus på en overflade kan andre røre stedet, og dermed opsamle smitten og føre sygdommen videre ud i samfundet.


  • • Host i papirlommetørklæde, og vask eller afsprit hænder bagefter. Eller host i ærmet.
  • • Ved host i hænder, så vask eller afsprit hænder bagefter.
  • • Host eller nys i dit ærme.

 • AFSTAND OG FYSISK KONTAKT PÅ SKOLEN

   Afstand er med til at undgå smittespredning, derfor er det vigtigt vi overholder anbefalinger fra sundhedsstyrelsen.


  • • Hold afstand på 1 meter fra næstetip til næsetip.
  • • Hold 2 meters afstand ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.
  • • Underviser skal ved tavlen holde 2 meters afstand til forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere.
  • • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

 • COMPUTER OG MOBILTELEFONER PÅ SKOLEN
  • For at undgå smittespredning er det vigtigt at være opmærksom på kontaktplader. Noget mange har i hænderne hver dag, er computer, tablets og mobiltelefoner.

   For at undgå smittespredning er det vigtigt med god hygiejne i forbindelse med brug af tablets, mobiltelefoner og computer.

   • Medbring din egen computer og strømforsyning
   • Husk at rengøre tablets, mobiltelefoner og computer dagligt.
   • Undgå at bruge andres devices.

 • HVAD GØR JEG HVIS JEG BLIVER SYG?
  • • Hvis du bliver syg, skal du naturligvis blive hjemme.
   • Bliver du syg i skoletiden, skal du tage hjem med det samme.
   • Normal sygemeldingsprocedure følges.Vejledere:

Anette Risum-Hansen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Vejle. SSH Horsens

  2148 6288
Lisbet Sørensen
Uddannelsesvejleder, SSA Fredericia

  +45 79 211 344
  2912 8039
Ulla Sundgaard Reimer
Uddannelsesvejleder SSH i Vejle/Fredericia/Horsens, SSA og EUX i Vejle, samt GF2 Fredericia og Vejle

  2912 8038
Helle Mølgaard Nielsen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Fredericia/Kolding, PAU i Fredericia

  +45 79 211 312
  4024 2202
Stinne Høy Sørensen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 og SSA Horsens

  +45 79 211 253
  4024 2203