Kære elever og kursister,

Skolen følger myndighedernes anbefalinger i forhold til håndtering af COVID-19. På denne side kan du læse mere om, hvad det betyder for dig.

Det er vigtigt, at du holder dig opdateret om skolens håndtering af COVID-19, så du kan være med til at forebygge smittespredning. For vi skal passe godt på os selv og hinanden.         

Med venlig hilsen

Anne Mette Vind
Direktør


Forholdsregler ved fremmøde og undervisning

 • Hvad gør jeg ved mistanke om COVID-19?
  • Du må ikke møde op på skolen, eller du skal tage hjem med det samme:
   - hvis du udviser symptomer på COVID-19 f.eks. tør hoste, feber, vejrtrækningsproblemer og ondt i halsen
   - hvis du er blevet identificeret som nær kontakt til en, der er smittet med COVID-19, men endnu ikke selv er blevet testet

   HUSK straks at give besked til din kontaktlærer/underviser og evt. arbejdsplads ved mistanke om COVID-19.

   Vi opfordrer til, at du får foretaget en COVID-19 test, hvis du udviser symptomer.

   Hvis du er nær kontakt, skal du testes 2 gange:
   - første gang tidligst 4 dage efter nær kontakt til den smittede
   - anden gang 2 dage efter den første test

   Følg denne guideline:
   1) Ring til Kontaktopsporingen på tlf. 7020 0233 og tast 2 for at få hjælp til, hvornår du skal testes.
   2) Ring til Coronaopsporingen på tlf. 3232 0511 og tast 2 for at få reserveret de to tests
   3) Book testtider på Coronaproever.dk

   Du må møde op på skolen igen:
   - når du har været symptomfri i 48 timer eller
   - når du er blevet testet negativ for COVID-19

    I den periode, hvor du ikke må møde op på skolen, tilbyder skolen dig online undervisning – se afsnittet ”Hvordan foregår nødundervisning”.                                
 • Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med COVID-19?
  • Du må ikke møde op på skolen, hvis du er bekræftet smittet med COVID-19.

   Hvis du er bekræftet smittet med COVID-19, skal du:
   - give din kontaktlærer/underviser og evt. arbejdsplads besked herom
   - identificere og orientere dine nære kontakter herom, dog kan skolen være behjælpelig med dette

   En nær kontakt er de personer:
   - som bor sammen med dig
   - har haft tæt fysisk kontakt med dig f.eks. et kys eller kram
   - har haft ubeskyttet og direkte kontakt med sekreter fra dig f.eks. et lommetørklæde, du har brugt til at pudse næse i
   - har haft tæt ansigt-til-ansigt kontakt med dig dvs. under 1 meters afstand i mere end 15 minutter, f.eks. hvis I har siddet al for tæt ved gruppearbejde
   Du må møde op på skolen igen, når du har været symptomfri i 48 timer.
   I den periode, hvor du ikke må møde op på skolen, tilbyder skolen dig online undervisning – se afsnittet ”Hvordan foregår nødundervisning”.
 • Hvordan foregår nødundervisning?
  • Skolen tilbyder online undervisning til elever/kursister, som er hjemsendt:
   - med symptomer på COVID-19 og venter på testsvar
   - fordi eleven/kursisten er nær kontakt til en smittet, men endnu ikke selv er blevet testet
   - fordi eleven/kursisten er konstateret smittet med COVID-19

   Hvis du vurderer, at du er frisk nok til at deltage i nødundervisningen, skal du give din kontaktlærer og/eller din(e) underviser(e) besked om, at du deltager i undervisningen online. Når du deltager i undervisningen online, forventer vi, at du sidder klar ved computeren, som hvis du var på skolen - og du skal have dit kamera tændt, så underviseren kan være i kontakt med dig.                                 

   Hvis du er for syg til at deltage i nødundervisningen, skal du sygemelde dig i UDDATA+.
 • Hvordan forholder jeg mig til særlige risikogrupper?
  • Selv om du er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 eller er pårørende til en, der er i øget risiko, betyder det ikke, at der er større smitterisiko for dig på skolen.

   Men det anbefales, at du er særligt opmærksom på at forebygge smitte ved at:
   - bruge alle 5 supervåben
   - bruge mundbind i det offentlige rum, hvis ikke du har mulighed for at holde 2 meters afstand til andre
 • Hvordan forholder jeg mig til pauser?
  • Skolen har så vidt muligt indført forskudte pausetider og opfordrer til, at du går udendørs eller bliver i klasselokalet i pauserne

   Hold 1-2 meters afstand til andre på trapper, gangarealer og fællesarealer - og begræns den fysisk kontakt.


HUSK de 5 supervåben:

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
Vask dine hænder grundigt med vand og sæbe eller brug hånd-sprit.
Host eller nyt i dit ærme - ikke dine hænder.
Dæk din mund og næse med dit ærme, når du hoster eller nyser.
Undgå så vidt muligt håndtryk, kindkys, og kram.
Begræns den fysiske kontakt ved at undgå håndtryk, kindkys, og kram.
Rør ting så lidt som muligt under dit besøg. Dette gælder f.eks. bordplader og håndtag m.v
Sørg for at rengøre din computer, tablet, mobiltelefon osv. og undgå at lade andre bruge dit udstyr.
Hold afstand til din pårørende, andre beboere, og besøgende og til personalet.
Hold mindst 1 meters afstand til andre og bed andre om også at holde afstand.