VIGTIG MEDDELELSE

Skolens afdelinger har lukket for fysisk undervisning frem til den 7. februar 2021.

Derudover er alle prøver i grundfag aflyst frem til den 31. januar 2021, mens prøver i uddannelsesspecifikke fag, grundforløbsprøven og den afsluttende prøve på SSA, SSH og PAU gennemføres fysisk på skolen som planlagt.

Planen for genåbning af skolen, plan for prøver, og hvad det betyder for dig, kan du finde på ElevShare.


Kære elever, kursister og medarbejdere

Skolen følger myndighedernes anbefalinger i forhold til håndtering af COVID-19. På denne side kan du læse mere om, hvad det betyder for dig.

Det er vigtigt, at du holder dig opdateret om skolens håndtering af COVID-19, så du kan være med til at forebygge smittespredning. For vi skal passe godt på os selv og hinanden.
       

Med venlig hilsen

Anne Mette Vind
Direktør


Forholdsregler ved fremmøde og undervisning

 • Undervisning og prøver under nedlukning
  • Når du deltager i undervisningen online, forventer vi, at du sidder klar ved computeren, som hvis du var på skolen - og du skal have dit kamera tændt, så underviseren kan være i kontakt med dig.

  • Prøver i uddannelsesspecifikke fag, grundforløbsprøven og den afsluttende prøve på SSH, SSA og PAU gennemføres fysisk som normalt inden for de gældende retningslinjer:
   - Der bør holdes mindst 2 meters afstand
   - Mød ikke op, hvis du har symptomer på COVID-19
   - Vær opmærksom på hygiejne og rengøring
   - Du skal bære mundbind eller visir, når du bevæger dig rundt på skolen
 • Hvornår skal jeg bære mundbind eller visir?
  • Fra torsdag den 29. oktober 2020 skal du bære mundbind eller visir, når du bevæger dig rundt på skolen dvs. ved ankomst på skolen, når du går fra et lokale til et andet lokale eller til toilettet, på skolens fællesarealer, i kantinen osv.

   Du behøver altså ikke at bære mundbind eller visir, mens du modtager undervisning i klasselokalet. Hvis du laver gruppearbejde udenfor klasselokalet, skal du dog bære mundbind, med mindre det foregår i et lukket grupperum.

   Ved ophold i fællesarealer skal du bære mundbind eller visir, også ved stillesiddende arbejde. Du må gerne tage mundbindet eller visiret af, mens du spiser, men skal tage det på igen, når du er færdig med at spise.

   Undervisere, der underviser i tre hold eller mere i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt på skolen og i undervisningen. Ved prøver gælder det, at eksaminator/censor skal bære mundbind eller visir hele dagen, hvis man eksaminerer tre hold eller mere i løbet af en dag.

   Øvrige medarbejdere skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt på skolen.

   Skolen kan nægte adgang eller bortvise personer, som ikke overholder kravet om brug af mundbind eller visir. Ved bortvisning af elever registreres dette som fravær.
 • Hvad gør jeg ved mistanke om COVID-19?
  • Du må ikke møde op på skolen, eller du skal tage hjem med det samme:                            
   - hvis du udviser symptomer på COVID-19 f.eks. tør hoste, feber, vejrtrækningsproblemer og ondt i halsen
   - hvis du er blevet identificeret som nær kontakt til en, der er smittet med COVID-19, men endnu ikke selv er blevet testet

   HUSK straks at give besked til din kontaktlærer/underviser/nærmeste leder og evt. arbejdsplads ved mistanke om COVID-19.

   Vi opfordrer til, at du får foretaget en COVID-19 test, hvis du udviser symptomer.

   Hvis du er nær kontakt, skal du testes 2 gange:
   - første gang tidligst 4 dage efter nær kontakt til den smittede
   - anden gang 2 dage efter den første test

   Følg denne guideline:
   1) Ring til Kontaktopsporingen på tlf. 7020 0233 og tast 2 for at få hjælp til, hvornår du skal testes.
   2) Ring til Coronaopsporingen på tlf. 3232 0511 og tast 2 for at få reserveret de to tests
   3) Book testtider på Coronaproever.dk

   Du er nær kontakt, hvis du:
   - bor sammen med en, der er smittet
   - har haft direkte fysisk kontakt med en, der er smittet f.eks. kys eller kram
   - har haft direkte kontakt med sekreter fra en, der er smittet f.eks. hoste eller nys
   - har været indenfor 1 meters afstand i mere end 15 minutter med en, der er smittet f.eks. en samtale
   - har været indenfor 2 meters afstand i mere end 15 minutter med en, der er smittet, ved aktiviteter med kraftig udånding (sang, høj tale og råb), aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse eller ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

   Læs mere om at være nær kontakt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

   Du må møde op på skolen igen:
   - når du har været symptomfri i 48 timer eller
   - når du er blevet testet negativ for COVID-19

   I den periode, hvor du ikke må møde op på skolen, tilbyder skolen dig online undervisning – se afsnittet ”Hvordan foregår nødundervisning”. Medarbejdere skal kontakte nærmeste leder mhp. en aftale for denne periode.
 • Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med COVID-19?
  • Du må ikke møde op på skolen, hvis du er bekræftet smittet med COVID-19.

   Hvis du er bekræftet smittet med COVID-19, skal du:
   - give din kontaktlærer/underviser/nærmeste leder og evt. arbejdsplads besked herom
   - identificere og orientere dine nære kontakter samt andre kontakter herom, dog kan skolens ledelse være behjælpelig med dette

   Nære kontakter er personer som:
   - bor sammen med dig
   - har haft direkte fysisk kontakt med dig f.eks. kys eller kram
   - har haft direkte kontakt med sekreter fra dig f.eks. hoste eller nys
   - har været indenfor 1 meters afstand i mere end 15 minutter med dig f.eks. en samtale
   - har været indenfor 2 meters afstand i mere end 15 minutter med dig ved aktiviteter med kraftig udånding (sang, høj tale og råb), aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse eller ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

   Du må møde op på skolen igen, når du har været symptomfri i 48 timer - eller 7 dage efter testen er foretaget, hvis du ikke har symptomer.

   I den periode, hvor du ikke må møde op på skolen, tilbyder skolen dig online undervisning – se afsnittet ”Hvordan foregår nødundervisning”. Medarbejdere skal kontakte nærmeste leder mhp. en aftale for denne periode.

   Andre kontakter er personer som:
   - har deltaget i et længere møde eller i undervisning med dig i et klasselokale, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt afstandskravene har overholdt under hele mødet eller undervisningen
   - har siddet ved siden af eller overfor dig i et kontorfællesskab, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt afstandskravene har overholdt hele tiden

   Det er den smittede og ledelsen på skolen, som i den konkrete situation vurderer, om andre kontakter bør opfordres til en screeningstest.

   Hvis du identificeres som anden kontakt, må du gerne møde op på skolen, selv om du afventer en evt. test - du bør dog have skærpet opmærksomhed på at holde afstand, god hygiejne og rengøring.

 • Hvad gør jeg, hvis en fra husstanden venter på testsvar?
  • Du må gerne tage i skole, på arbejde osv., men du skal være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring samt undgå tæt kontakt med den, der afventer testsvar.
 • Hvordan foregår nødundervisning?
  • Skolen tilbyder online undervisning til elever/kursister, som er hjemsendt:
   - med symptomer på COVID-19 og venter på testsvar
   - fordi eleven/kursisten er nær kontakt til en smittet, men endnu ikke selv er blevet testet
   - fordi eleven/kursisten er konstateret smittet med COVID-19

   Hvis du vurderer, at du er frisk nok til at deltage i nødundervisningen, skal du give din kontaktlærer og/eller din(e) underviser(e) besked om, at du deltager i undervisningen online. Når du deltager i undervisningen online, forventer vi, at du sidder klar ved computeren, som hvis du var på skolen - og du skal have dit kamera tændt, så underviseren kan være i kontakt med dig.

   Hvis du er for syg til at deltage i nødundervisningen, skal du sygemelde dig i UDDATA+.                             
 • Hvordan forholder jeg mig til særlige risikogrupper?
  • Selv om du er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 eller er pårørende til en, der er i øget risiko, betyder det ikke, at der er større smitterisiko for dig på skolen.

   Men det anbefales, at du er særligt opmærksom på at forebygge smitte ved at:
   - bruge alle 5 supervåben
   - bruge mundbind i det offentlige rum, hvis ikke du har mulighed for at holde 2 meters afstand til andre
 • Hvordan forholder jeg mig til pauser?
  • Skolen har så vidt muligt indført forskudte pausetider og opfordrer til, at du går udendørs eller bliver i klasselokalet i pauserne

   Hold 1-2 meters afstand til andre på trapper, gangarealer og fællesarealer - og begræns den fysisk kontakt.
 • Nødundervisning
  • Skolen har tirsdag den 20. oktober 2020 konstateret ét smittetilfælde i afdelingen i Kolding.  
   Den pågældende elev har arbejdet i tværgående grupper i undervisningen, hvor de har været sammen ansigt-til-ansigt i mere end 15 minutter og med under 1 meters afstand. Efter rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed har skolen derfor ud fra et forsigtighedsprincip besluttet at sende de to hold hjem, som har arbejdet sammen på tværs, mhp. selvisolation samt fjernundervisning, mens eleverne afventer test og testsvar. Det drejer sig om 42 elever i alt.

   Endvidere har skolen den lørdag 24. oktober 2020 konstateret et smittetilfælde i afdelingen i Vejle.
   De 22 elever på dette hold har arbejdet i tværgående grupper i undervisningen, hvor de har været sammen ansigt-til-ansigt i mere end 15 minutter og med under 1 meters afstand. Derfor betragtes hele holdet ud fra et forsigtighedsprincip som værende nære kontakter, hvorfor holdet fjernundervises mandag og tirsdag den 26-27. oktober 2020, mens eleverne afventer test og testsvar. Mandag den 26. oktober har skolen dog konstateret yderligere et smittetilfælde blandt de hjemsendte elever, hvorfor nødundervisningen er forlænget til fredag den 30. oktober 2020.

   Nødundervisningen i form af fjernundervisning er således igangsat pga. sundhedsfaglige anbefalinger herom jvf. "Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser. 3. udgave, 17. september 2020".                                


HUSK de 5 supervåben:

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
Vask dine hænder grundigt med vand og sæbe eller brug hånd-sprit.
Host eller nyt i dit ærme - ikke dine hænder.
Dæk din mund og næse med dit ærme, når du hoster eller nyser.
Undgå så vidt muligt håndtryk, kindkys, og kram.
Begræns den fysiske kontakt ved at undgå håndtryk, kindkys, og kram.
Rør ting så lidt som muligt under dit besøg. Dette gælder f.eks. bordplader og håndtag m.v
Sørg for at rengøre din computer, tablet, mobiltelefon osv. og undgå at lade andre bruge dit udstyr.
Hold afstand til din pårørende, andre beboere, og besøgende og til personalet.
Hold mindst 1 meters afstand til andre og bed andre om også at holde afstand.