VIGTIG MEDDELELSE

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer os alle til at blive testet to gange om ugen - se boksen "Hvor tit bør jeg blive testet?" nedenfor.

Der skelnes nu mellem husstandskontakter og øvrige kontakter - se hvordan du skal forholde dig i boksene "Hvad gør jeg, hvis jeg er husstandskontakt?" og "Hvad gør jeg, hvis jeg er øvrig kontakt?" nedenfor.


Kære elever, kursister og medarbejdere

Skolen følger myndighedernes anbefalinger i forhold til håndtering af COVID-19. På denne side kan du læse mere om, hvad det betyder for dig.

Det er vigtigt, at du holder dig opdateret om skolens håndtering af COVID-19, så du kan være med til at forebygge smittespredning. For vi skal passe godt på os selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Anne Mette Vind
Direktør


Skolens håndtering af COVID-19

Du skal bruge mundbind eller visir, indendørs på skolen.

Det gælder dog ikke, hvis du:

 • Deltager i undervisning eller undervisningsaktiviteter i klasselokalet, simulationslokalet mv.
 • Deltager i prøver og eksamener.
 • Opholder dig i et lukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister og besøgende ikke har adgang.

 • Kravet gælder alle elever, kursister, ansatte og besøgende på skolen.

  Følgende er undtaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir:

 • Personer under 12 år.
 • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller udførelse af vigtige funktioner f.eks. mundbetjent kørestol.
 • Personer, som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind og visir f.eks. personer med hudsygdom eller vejrtrækningsbesvær.

 • Hvis du vurderer, at du er undtaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir, skal du oplyse skolen herom. Det er herefter op til skolen at vurdere, om du er undtaget fra kravet.

  Skolen kan bortvise dig, hvis du ikke lever op til kravet om at bruge mundbind eller visir.

  Der opfordres til, at du bliver testet to gange om ugen.

  Opfordringen gælder alle elever, kursister, ansatte og besøgende på skolen - og gælder uanset om man er vaccineret eller tidligere smittet, og dermed har et gyldigt coronapas.

  Opsporing af husstandskontakter igangsættes ved positiv kviktest eller positiv PCR-test.

  Ved positiv selvtest igangsættes opsporing af husstandskontakter først, når der foreligger svar på den opfølgende PCR-test.

  Du er husstandskontakt, hvis du:

 • Bor sammen med en, der er smittet med COVID-19.
 • Er kæreste til en person, der er smittet med COVID-19 (også selv om I ikke bor sammen).
 • Deler værelse med en person, der er smittet med COVID-19.
 • Hvis du har haft overnattende gæster, der er smittet med COVID-19.

 • Du er husstandskontakt, hvis du har været tæt på den smittede i længere tid i smitteperioden, det vil sige:

 • Indenfor 48 timer før den smittede udviklede symptomer eller
 • Indenfor 48 timer før den positive teste, hvis den smittede ikke har symptomer.

 • Husstandskontakter, som ikke har fået 3. stik eller ikke har været smittet indenfor de seneste 12 uger:

 • Bør straks gå i selvisolation.
 • Anbefales at blive PCR-testet på 4. dag og 6. dag efter kontakten til den smittede.
  Testen på 6. dag kan dog være en kviktest, hvis det ikke er muligt at få en tid til en PCR-test.
 • Selvisolation kan ophæves efter negativt svar på PCR-testen fra 4. dag.

 • Hvis du ikke kan holde afstand til den smittede f.eks. som forælder til et barn, anbefales du at få foretaget en kviktest hurtigst muligt og en PCR-test 48 timer efter, den smittede ikke længere har symptomer - eller en PCR-test 7 dage efter den positive test, hvis den smittede ikke har symptomer. Selvisolation kan ophæves efter negativt svar på den sidste test.

  Husstandskontakter, som har fået 3. stik:

 • Behøver ikke at gå i selvisolation.
 • Anbefales at få foretaget en kviktest hurtigst muligt samt en PCR-test på 4. dag og 6. dag efter kontakten til den smittede. Testen på 6. dag kan dog være en kviktest, hvis det ikke er muligt at få tid til en PCR-test.

 • Hvis du udvikler symptomer på COVID-19, bør du straks gå i selvisolation og blive PCR-testet hurtigst muligt.

  Husstandskontakter, som har været smittet indenfor de seneste 12 uger:

  Behøver ikke at gå i selvisolation og behøver heller ikke at blive testet.

  Hvis du udvikler symptomer på COVID-19, bør du straks gå i selvisolation og blive PCR-testet hurtigst muligt.

  Husstandskontakter, som har fået 3. stik eller har været smittet indenfor de seneste 12 uger, og som løbende er udsat fra smitte:

 • Hvis du har fået 3. stik, anbefales du at gå i selvisolation og få foretaget en kviktest hurtigst muligt samt en PCR-test 48 timer efter, den smittede ikke længere har symptomer - eller en PCR-test 7 dage efter den positive test, hvis den smittede ikke har symptomer. Du kan ophæve selvisolationen efter negativt svar på den sidste test .

 • Hvis du har været smittet indenfor de senest 12 uger anbefales du at gå i selvisolation. Du kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, den smittede ikke længere har symptomer - eller 7 dage efter den positive test, hvis den smittede ikke har symptomer.
 • Opsporing af øvrige kontakter igangsættes ved positiv kviktest eller positiv PCR-test.

  Ved positiv selvtest igangsættes opsporing af øvrige kontakter først, når der foreligger svar på den opfølgende PCR-test.

  Du er øvrig kontakt, hvis du har været sammen med en, der er smittet med COVID-19, og som ikke er en hustandskontakt. For eksempel:  
 • Hvis du har siddet ved siden af eller lige overfor en smittet til et møde skolen.
 • Hvis du har spist frokost eller lignende sammen med en smittet.
 • Hvis du har dyrket kontaktsport eller siddet i en bil med en smittet.
 • Hvis en af dine klassekammerater er smittet.
 • Hvis du på andre måder har været tæt på en smittet.

 • Du er øvrig kontakt, hvis du har været tæt på den smittede i smitteperioden, det vil sige:  
 • Indenfor 48 timer før den smittede udviklede symptomer
 • Indenfor 48 timer før den positive test, hvis den smittede ikke har symptomer.

 • Du behøver ikke at gå i selvisolation, og du anbefales at:  
 • Få foretaget en kviktest med det samme
 • Få foretaget en kviktest på 4. dagen

 • Hvis du er smittet indenfor de seneste 12 uger, behøver du ikke at blive testet.

  Hvis du udvikler symptomer på COVID-19, bør du straks gå i selvisolation og få foretaget en PCR-test hurtigst muligt.

  Der er krav om fremvisning af gyldigt coronapas for elever, kusister, besøgende og medarbejdere.

  Et gyldigt coronapas kan være:

 • Et negativt testresultat dvs. højst 72 timer gammelt for PCR-tests og højst 48 timer gammelt for kviktests.
 • Et positivt testresultat, som er mindst 14 dage gammelt og højst 180 dage gammelt, beregnet fra testtidspunktet.
 • Et gennemført vaccinationsforløb dvs. umiddelbart efter den afsluttende dosis ved forløb med to eller flere doser og 14 dage efter første dosis ved forløb med én dosis.
 • Et påbegyndt vaccinationsforløb dvs. mindst 14 dage efter og højst 42 dage efter første dosis.
 • Fremvisning af sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "Gyldigt i Danmark", bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt.

 • Skolen foretager kontrol heraf mindst to gange ugentligt. Hvis elever/kursister ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, bortvises eleven/kursisten og registreres som fraværende.

  Medarbejdere fremviser dokumentation til HR-afdelingen.

  Krav om fremvisning af gyldigt coronapas gælder ikke for følgende:

 • Personer under 15 år.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation for at være undtaget fra at få foretaget en COVID-19 test. Dokumentationen skal være udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter.
 • Personer, der af skolen vurderes til ikke at være omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selv om personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammelt.

 • Borgerservice udsteder dokumentation til personer, der indleverer en erklæring på tro og love om, at man af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test. Dokumentationen gælder i 3 måneder fra udstedelsen.

  Du må ikke møde op på skolen, eller du skal tage hjem med det samme, hvis du udviser symptomer på COVID-19 f.eks. tør hoste, feber, vejrtrækningsproblemer og ondt i halsen. Skolen kan afvise at modtage elever, der har symptomer på COVID-19.

  Sørg for at booke tid til en PCR-test for at finde ud af, om du er smittet med COVID-19.

  Medarbejdere sygemelder sig eller kontakter nærmeste leder.

  Du må ikke møde op på skolen, hvis du er bekræftet smittet med COVID-19 (gælder alle testtyper).

  Hvis du er testet positiv med en kviktest eller selvtest, skal du få foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, gerne samme dag.

  Hvis du er bekræftet smittet med COVID-19, skal du:

 • Sende en mail til din kontaktlærer/underviser/nærmeste leder og evt. læreplads og give besked herom.
 • Identificere og orientere dine husstandskontakter og øvrige kontakter herom. Coronaopsporingsenheden kan dog hjælpe dig med dette. 

 • Hvis du har symptomer under sygdom, må du møde op på skolen igen:

 • Efter 48 timer uden symptomer eller 
 • Efter 10 dages sygdom, hvis du har været feberfri i 48 timer uden brug af medicin og har det betydeligt bedre.

 • Hvis du ikke har symptomer under sygdom, må du møde op på skolen igen, 7 dage efter den positive PCR-test blev foretaget.

  Fra den 17. januar 2022 tilbyder skolen dig at følge undervisningen hjemmefra:

 • Hvis du er i selvisolation som husstandskontakt eller
 • Hvis du er smittet med COVID-19.

 • 1. Du melder dig fraværende i Studie+ med angivelse om, at du er husstandskontakt, eller at du er smittet med COVID-19.

  2. Hvis du er i stand til at følge undervisningen hjemmefra, kontakter du en klassekammerat, som sørger for, at du kan følge undervisningen via Teams. Hvis du følger undervisningen via Teams, får du ikke fravær.

  3. Hvis du ikke er i stand til at følge undervisningen hjemmefra, registreres du som fraværende, men skolen sanktionerer ikke fraværet.

  Dette er gældende, indtil Børne- og Undervisningsministeriet beslutter andet.

  HUSK de 6 supervåben:

  Gå i selvisolation, hvis du har symptomer, er testet positiv eller er nær kontakt.
  Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer.  Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
  Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.  Vaccine
  Bliv vaccineret.
  Undgå så vidt muligt håndtryk, kindkys, og kram.
  Luft ud og skab gennemtræk.
  Rør ting så lidt som muligt under dit besøg. Dette gælder f.eks. bordplader og håndtag m.v
  Gør rent, særligt på overflader som mange rører ved.  Hold afstand til din pårørende, andre beboere, og besøgende og til personalet.
  Hold afstand.