Kære elever, kursister og medarbejdere

Skolen følger myndighedernes anbefalinger i forhold til håndtering af COVID-19. På denne side kan du læse mere om, hvad det betyder for dig.

Det er vigtigt, at du holder dig opdateret om skolens håndtering af COVID-19, så du kan være med til at forebygge smittespredning. For vi skal passe godt på os selv og hinanden.
       

Med venlig hilsen

Anne Mette Vind
Direktør


Forholdsregler ved fremmøde og undervisning

 • Hvad gør jeg, hvis mit sogn eller min kommune lukkes ned?
  • Hvis kommunen påbyder lokal nedlukning i dit sogn eller din kommune, skal du kontakte skolen og evt. arbejdsgiver og give besked herom.

   Skolen tilbyder i denne periode elever og kursister nødundervisning - se mere i afsnittet "Hvornår og hvordan foregår nødundervisning."

   Medarbejdere kontakter nærmeste leder med henblik på at arbejde hjemmefra i denne periode.
 • Hvad gør jeg ved mistanke om COVID-19?
  • Du må ikke møde op på skolen, eller du skal tage hjem med det samme:                            
   - Hvis du udviser symptomer på COVID-19 f.eks. tør hoste, feber, vejrtrækningsproblemer og ondt i halsen.
   - Hvis du er blevet identificeret som nær kontakt til en, der er smittet med COVID-19, men endnu ikke selv er blevet testet.

   Hvis du er færdigvaccineret, må du gerne møde op på skolen, selv om du er blevet identificeret som nær kontakt til en smittet. Vi anbefaler dog, at du får foretaget 2 test ligesom alle andre nære kontakter.

   HUSK straks at give besked til din kontaktlærer/underviser/nærmeste leder og evt. arbejdsplads ved mistanke om COVID-19.

   Vi opfordrer til, at du får foretaget en COVID-19 test, hvis du udviser symptomer.

   Hvis du er nær kontakt, skal du testes 2 gange:
   - Første gang tidligst 4 dage efter nær kontakt til den smittede
   - Anden gang 2 dage efter den første test

   Følg denne guideline:
   1) Ring til Coronaopsporingen på tlf. 3232 0511 for at få hjælp til, hvornår du skal testes, samt en henvisning til de 2 test
   2) Book testtider på Coronaproever.dk

   Du er nær kontakt, hvis du:
   - Bor sammen med en, der er smittet.
   - Har haft direkte fysisk kontakt med en, der er smittet f.eks. kys eller kram.
   - Har haft direkte kontakt med sekreter fra en, der er smittet f.eks. hoste eller nys.
   - Har været indenfor 2 meters afstand i mere end 15 minutter med en, der er smittet f.eks. en samtale.
   - Har været indenfor 2 meters afstand af en, der er smittet, ved aktiviteter med kraftig udånding f.eks. sang, høj tale og råb, aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse f.eks. fitness og yoga eller ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.

   Læs mere om at være nær kontakt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

   Du må møde op på skolen igen:
   Når du har fået foretaget to test, og begge testresultater er negative.

   I den periode, hvor du ikke må møde op på skolen, tilbyder skolen dig online undervisning – se afsnittet ”Hvornår og hvordan foregår nødundervisning”. Medarbejdere skal kontakte nærmeste leder mhp. en aftale for denne periode.

   Du er anden kontakt, hvis du har:
   - Været i nærheden af en smittet person f.eks. siddet overfor eller ved siden af, hvor du er usikker på, om du hele tiden har holdt den anbefalede afstand til den smittede.
   - Siddet til møde eller har haft undervisning med en smittet person, hvor du er usikker på, om du hele tiden har holdt den anbefalede afstand til den smittede, eller du har siddet i et tæt lukket lokale uden udluftning eller ventilation sammen med den smittede.
   - Deltaget i en begivenhed, hvor der viser sig at være flere smittede personer, og der derfor er mistanke om en "superspredningsbegivenhed".

   Du vil typisk få besked om, at du er anden kontakt:
   - Via appen "Smittestop"
   - Ved at blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet smittet
   - Ved at blive kontaktet af skolens ledelse eller Coronaopsporing

   Hvis du identificeres som anden kontakt, må du gerne møde op på skolen - du bør dog:
   - Begrænse antallet af personer, du mødes med, indtil du er blevet testet negativ for COVID-19.
   - Få foretaget en hurtigtest eller PCR-test hurtigst muligt.
   - Have skærpet opmærksomhed på evt. udvikling af symptomer.
   - Have skærpet opmærksomhed på at holde god håndhygiejne, holde afstand, bruge mundbind m.v.
 • Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med COVID-19?
  • Du må ikke møde op på skolen, hvis du er bekræftet smittet med COVID-19.

   Hvis du er bekræftet smittet med COVID-19, skal du:
   - Give din kontaktlærer/underviser/nærmeste leder og evt. arbejdsplads besked herom.
   - Identificere og orientere dine nære kontakter samt andre kontakter herom, dog kan skolens ledelse være behjælpelig med dette.

   Nære kontakter er personer som:
   - Bor sammen med dig.
   - Har haft direkte fysisk kontakt med dig f.eks. kys eller kram.
   - Har haft direkte kontakt med sekreter fra dig f.eks. hoste eller nys.
   - Har været indenfor 2 meters afstand i mere end 15 minutter med dig f.eks. en samtale.
   - Har været indenfor 2 meters afstand med dig ved aktiviteter med kraftig udånding f.eks. sang, høj tale og råb, aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse f.eks. fitness og yoga eller ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.

   Du må møde op på skolen igen:
   Når der er gået mindst 14 dage, fra du blev testet positiv for COVID-19, og du har været uden symptomer og feberfri i 48 timer uden brug af febernedsættende medicin. Milde symptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans er dog acceptabelt.

   I den periode, hvor du ikke må møde op på skolen, tilbyder skolen dig online undervisning – se afsnittet ”Hvornår og hvordan foregår nødundervisning”. Medarbejdere skal kontakte nærmeste leder mhp. en aftale for denne periode.
 • Hvad gør jeg, hvis en fra husstanden venter på testsvar?
  • Du må gerne tage i skole, på arbejde osv., men du skal være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring samt undgå tæt kontakt med den, der afventer testsvar.

  • Hvis dit barn er sendt hjem i selvisolation, fordi det er nær kontakt til en smittet, tilbyder skolen nødundervisning - se mere under afsnittet "Hvornår og hvordan foregår nødundervisning".
 • Hvornår og hvordan foregår nødundervisning?
  • Skolen tilbyder online undervisning til elever/kursister:                                
   - Som er hjemsendt med symptomer på COVID-19 og venter på testsvar.
   - Som er hjemsendt, fordi eleven/kursisten er nær kontakt til en smittet, men endnu ikke selv er blevet testet.
   - Som er hjemsendt, fordi eleven/kursisten er konstateret smittet med COVID-19.
   - Hvis barn er hjemsendt, fordi det er nær kontakt til en smittet.
   - I tilfælde af, at kommunen har påbudt lokal nedlukning i dit sogn eller din kommune.

   Hvis du vurderer, at du er frisk nok til at deltage i nødundervisningen, skal du give din kontaktlærer og/eller din(e) underviser(e) besked om, at du deltager i undervisningen online. Når du deltager i undervisningen online, forventer vi, at du sidder klar ved computeren, som hvis du var på skolen - og du skal have dit kamera tændt, så underviseren kan være i kontakt med dig.

   Hvis du er for syg til at deltage i nødundervisningen, skal du sygemelde dig i UDDATA+.

   Hvis du ikke har mulighed for at deltage i nødundervisningen, fordi dit barn er sendt hjem i isolation, skal du give skolen besked herom i UDDATA+.                          
 • Hvordan forholder jeg mig til særlige risikogrupper?
  • Selv om du er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 eller er pårørende til en, der er i øget risiko, betyder det ikke, at der er større smitterisiko for dig på skolen.

   Men det anbefales, at du er særligt opmærksom på at forebygge smitte ved at bruge alle 6 supervåben.  
 • Indberetning af nødundervisning
  • Skolen har tirsdag den 20. oktober 2020 konstateret ét smittetilfælde i afdelingen i Kolding.  
   Den pågældende elev har arbejdet i tværgående grupper i undervisningen, hvor de har været sammen ansigt-til-ansigt i mere end 15 minutter og med under 1 meters afstand. Efter rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed har skolen derfor ud fra et forsigtighedsprincip besluttet at sende de to hold hjem, som har arbejdet sammen på tværs, mhp. selvisolation samt fjernundervisning, mens eleverne afventer test og testsvar. Det drejer sig om 42 elever i alt.

   Endvidere har skolen den lørdag 24. oktober 2020 konstateret et smittetilfælde i afdelingen i Vejle.
   De 22 elever på dette hold har arbejdet i tværgående grupper i undervisningen, hvor de har været sammen ansigt-til-ansigt i mere end 15 minutter og med under 1 meters afstand. Derfor betragtes hele holdet ud fra et forsigtighedsprincip som værende nære kontakter, hvorfor holdet fjernundervises mandag og tirsdag den 26-27. oktober 2020, mens eleverne afventer test og testsvar. Mandag den 26. oktober har skolen dog konstateret yderligere et smittetilfælde blandt de hjemsendte elever, hvorfor nødundervisningen er forlænget til fredag den 30. oktober 2020.

   Nødundervisningen i form af fjernundervisning er således igangsat pga. sundhedsfaglige anbefalinger herom jvf. "Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser. 3. udgave, 17. september 2020".                                


HUSK de 6 supervåben:

Gå i selvisolation, hvis du har symptomer, er testet positiv eller er nær kontakt.
Gå i selvisolation, hvis du har symptomer, er testet positiv eller er nær kontakt.
Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
Host eller nyt i dit ærme - ikke dine hænder.
Host eller nys i dit ærme.
Undgå så vidt muligt håndtryk, kindkys, og kram.
Luft ud og skab gennemtræk.
Rør ting så lidt som muligt under dit besøg. Dette gælder f.eks. bordplader og håndtag m.v
Vær opmærksom på rengøring.
Hold afstand til din pårørende, andre beboere, og besøgende og til personalet.
Hold afstand og bed andre om at tage hensyn.