Bestyrelse, økonomi og vedtægter - ØKONOMI

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har siden overgangen til selveje i 2007 oplevet en betydelig vækst, som i 2014 og 2015 resulterede i knap 1.000 årselever og en omsætning på ca. 100 m.kr. årligt.
De seneste EUD-reformer, dimensioneringsaftaler og adgangsbegrænsninger betyder dog, at der i 2016 og 2017 ses en midlertidig nedgang i antallet af elever.

Med 786 årselever i 2016 præsterede Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en omsætning på 95,7 m.kr., et fald på 11% i forhold til det foregående år, men med en tilsvarende tilpasning af omkostningerne leverede skolen et pænt resultat på 4,3 m.kr.