Bestyrelse, økonomi og vedtægter - ØKONOMI

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har siden overgangen til selveje i 2007 oplevet en betydelig vækst, som i 2014 og 2015 resulterede i knap 1.000 årselever og en omsætning på ca. 100 mio. DKK årligt.


De seneste EUD-reformer, dimensioneringsaftaler og adgangsbegrænsninger har betydet en midlertidig nedgang i antallet af elever, men skolen har i 2019 for første gang siden 2014 konstateret en stigning i antallet af årselever, og regnskabet udviser det bedste resultat siden 2016.


Som følge af det forventede behov for arbejdskraft inden for velfærdssektoren i de kommende år er den aftalte dimensionering for SSH- og SSA- uddannelserne forøget med ca. 30% foreløbig for 2020 og 2021.

Med 744 årselever i 2019 præsterede Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en omsætning på 85,6 mio. DKK, en stigning på 2% i forhold til det foregående år, men med en tilpasning af omkostninger leverede skolen et resultat på 0,4 mio. DKK.


Antal årselever i 2019:
Grundforløb
341
Pædagogisk assistent
23
Social- og sundhedshjælper
68
Social- og sundhedsassistent
245
Efter- og videreuddannelse
31
Andre uddannelser/kurser
36
I alt
744


Regnskab for 2019 (mio. DKK):
Omsætning
85,6
Gennemførsel af undervisning
-48,5
Markedsføring
-1,3
Ledelse og administration
-9,9
Bygningsdrift
-20,5
Aktiviteter med særlige tilskud-4,7
Driftsomkostninger i alt
-84,9
Finansielle poster i alt-0,3
Årets resultat
0,4


Personale:
Antal årsværk
124,5