GF2 med EUX - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever:
Retningslinjer for opgaveskrivning
LUP generel information august 2018
Klagevejledning SOSU FVH august 2018
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2018
Studie- og ordensregler

Særligt for GF2 EUX:
Lokal undervisningsplan (LUP) GF2 SSH, GF2 SSA, GF2 SSA EUX januar 2020 
Ramme for prøve i grundfag januar 2018 
Ramme for prøve i grundfag august 2018
Ramme for grundforløbsprøve GF2 august 2018
 
Love og bekendtgørelser:
  • Link til PASS >