Kvalitetsarbejde - TRIVSEL OG TILFREDSHED

Skolen gennemfører årligt en elevtrivselsundersøgelse og en virksomhedstilfredshedsundersøgelse med de virksomheder, skolen samarbejder med.
Du kan læse seneste gennemførte elevtrivselsundersøgelse her:

ETU 2021
ETU 2020
ETU 2019
ETU 2018
ETU 2017
ETU 2016