Praktiksamarbejde - Bliv praktiksted - PROCEDURE FOR GODKENDELSE SOM PRAKTIKSTED

Procedure for godkendelse af private praktivirksomheder
Strategi og organisering af de praktikopsøgende arbejde
Årshjul SOSU det praktikpladsopsøgende arbejde