Praktiksamarbejde - PAU - TALENT

Når en elev på den pædagogiske assistentuddannelse indgår en uddannelsesaftale med en kommune, kan eleven vælge at følge uddannelsen på talentspor. Når eleven vælger talentsporet, vil eleven i dele af undervisningen blive udfordret og vurderet på et højere fagligt niveau. På talentsporet er fire af uddannelsens fag på højere niveau (ekspert niveau):
Sundhed i den pædagogiske praksis
Bevægelse og idræt
Natur og udeliv
Digital kultur

De øvrige fag er på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever.

At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at eleven øver og træner:
- At argumentere for sine løsninger på opståede problemer.
- At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
- At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
- At vurdere og begrunde sine handlinger.
- At kommunikere sin faglighed.

Hvordan vælges talentsporet?
Elevens valg af talentspor indskrives i uddannelsesaftalen. Talentsporet kan ikke vælges til senere i uddannelsen, men kan godt vælges fra undervejs i uddannelsen. Det vil fremgå af elevens uddannelsesbevis, at eleven har fulgt talentsporet på sin uddannelse.

Refleksionsspørgsmål talentspor PAU