Skolens strategi og handleplaner - HANDLEPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE

I linkene nedenfor kan du/I downloade Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens’ handlingsplan for øget gennemførelse 2019.

Handlingsplanen indeholder en beskrivelse af skolens resultater, en analyse af skolens gennemførelse og frafald, herunder frafaldsudfordringer samt en beskrivelse af de tiltag, som skolen vil iværksætte for at reducere frafaldet.


Handlingsplan for øget gennemførelse 2019
Bilag til handlingsplan for øget gennemførelse 2019