Job muligheder for assistent uddannelsen

Jobmuligheder som
Social- og sundhedsassistent

En Social- og sundhedsassistent kan få job rigtig mange steder. De fleste får job nedenstående steder:


Somatisk eller psykiatrisk sygehus


Som Social- og sundhedsassistent kan du blive ansat på et hospital eller i en privat lægepraksis. Her vil du arbejde med specialiserede opgaver knyttet til patienter med bestemte diagnoser. Du vil f.eks. gennemføre indlæggelses- og udskrivningssamtaler og have et tæt samarbejde med andre faggrupper.

Du skal være præcis i din kommunikation, både mundtligt og skriftligt, med patienter og kollegaer, og du kan søge ansættelse som teamleder.

På sygehuset vil du typisk få arbejde i dag-, aften- eller nattevagt. Også i weekenderne.

Hjemmeplejen eller plejecenter


Som Social- og sundhedsassistent kan du også blive ansat i hjemmeplejen eller på plejecenter. Her vil du ofte have ansvaret for særligt krævende borgere, der har behov for mere omfattende pleje og omsorg. Eller du vil have vejlednings- og planlægningsopgaver for grupper af borgere eller kollegaer. Det kræver, at du har stort fagligt kendskab til opgaveløsningen og hurtigt kan skabe dig et overblik over, hvad der er brug for.

Bosteder


Din uddannelse giver dig også mulighed for at arbejde på bosteder med borgere i alle aldre med en bred vifte af udfordringer. Det kan være unge, der har det svært fysisk eller psykisk, eller borgere der er i genoptræning efter ulykke eller sygdom m.m.