Ledelse

Kontakt Steen Ib Kjeldsen på mail skj@sosufvh.dk

Steen Ib Kjeldsen

Chef for økonomi og administration


  +45 79 211 302
  2924 2590
Kontakt Anne Bak Larsen på mail abl@sosufvh.dk

Anne Bak Larsen

Uddannelsesschef


  +45 79 211 214
  2137 3345
Kontakt Grethe Thing på mail grt@sosufvh.dk

Grethe Thing

Afdelingsleder


  2912 8037
Kontakt Anette Junker Hansen på mail ajh@sosufvh.dk

Anette Junker Hansen

Leder af Rekruttering og efteruddannelse


  +45 79 211 236
  2382 9437