Grundforløb 2 EUX Velfærd

På Grundforløb 2 kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret imod social- og sundhedsområdet samt en række gymnasiale fag.

 
 

Vejle

 

Varighed
20 uger

 

Næste
uddannelsesstart:
20. januar 2025

 

Ansøgningsfrist:
Løbende

 

Fakta

Grundforløb 2 EUX Velfærd begynder én gang årligt (januar) i Vejle.

Du søger om optagelse på www.optagelse.dk

Du kan søge ind på EUX uddannelsens Grundforløb 2, hvis du har gennemført EUX uddannelsens Grundforløb 1 eller har bestået C-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag fra anden uddannelse.

Du kan begynde på et Grundforløb 2 tre gange.

Mindst 02 i matematik
Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i matematik fra 9. eller 10. klasse eller en anden ungdomsuddannelse. Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

Grundlæggende kompetencer Som elev på EUX uddannelsen skal du have en række grundlæggende kompetencer:

• Du er indstillet på at arbejde for sagen
• Du ønsker at se din uddannelse i et længere og bredere perspektiv
• Du kan bruge både hoved og hænder
• Du har gode læseforudsætninger
• Du er motiveret og god til at samarbejde
• Du kan arbejde selvstændigt
• Du er mødestabil

Er du over 25 år og ønsker du at søge ind på vores uddannelser, skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV).

En RKV er individuel og kan give anledning til godskrivning for grundfag og andre dele af skoleundervisningen samt dele af praktikken. Det afhænger af, hvad du har lavet inden du søger optagelse på din ønskede uddannelse.

Kontakt en uddannelsesvejleder for nærmere information om, hvordan du søger en RKV.
Afkortetgrundforløb
Realkompetencevurdering

Mandag 8.15 – 15.00
Tirsdag 8.15– 11.30
Onsdag 8.15 – 15.00
Torsdag 8.15 – 15.00
Fredag 8.15 – 14.00
Frokostpause kl. 12:30 - 13:00

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 
SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Sådan søger du SU
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Ungdomskort
Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Søg SU
Søg ungdomskort

På EUX uddannelsens Grundforløb 2 har du uddannelsesspecifikke fag og gymnasiale fag. Undervisningen opdelt i temaer. Vi tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og sørger hele tiden for at koble det til praktiske eksempler inden for social- og sundhedsområdet.

Temaer på uddannelsen:
• Den gode arbejdsplads
• Mødet med sundhedsvæsenet
• Mødet med borgere med kredsløb- og åndedrætslidelser
• Mødet med borgere med diabetes
• Mødet med borgere med demens

De gymnasiale fag er:
• Matematik C
• Kemi C
• Fysik C

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.
Motion og bevægelse er en del af hverdagen.