Hovedforløb Pædagogisk assistent

Fredericia

Varighed
2 år, 1½ måned

Næste
uddannelsesstart:
August 2020

Elevløn

Uddannelsen til Pædagogisk assistent er for dig, der vil arbejde med børn, unge eller voksne med særlige behov. syge og handicappede.

Du lærer og får erfaring med:

 • Udviklende lege og aktiviteter - indendørs og udendørs
 • Aktiviteter der understøtter børns sproglige, kreavite og motoriske udvikling
 • Brug af digitale medier i daginstitutioner
 • Omsorg og støtte til børn og unge ud fra en pædagogisk tilgang
 • Din rolle i et professionelt pædagogisk fagligt fællesskab

Fakta

 • ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART


  • Vil du uddannes som Pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Vejle Kommune eller Fredericia Kommune.

   Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos.   For ansøgning til opstart i 2020 er vilkårene:
   Alle jobopslag til elevstillingerne er at finde på kommunernes egne hjemmesider. Vi linker til kommunernes sider (se nedenfor). Det er kommunerne der er ansættende myndighed.

   Link er tilgængelige den 1. april 2020.
   Ansøgningsfrist den 24. april 2020.
   Besked om optag/ikke optag den 8. juni 2020.
   Uddannelsesstart den 3. august 2020.

   Vejle Kommune - link til ansøgning
   Fredericia Kommune - link til ansøgning
 • ØKONOMI PÅ HOVEDFORLØBET
  • Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.

   Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

   Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

   Du kan finde mere information om elevløn via linket her.
 • FAG PÅ UDDANNELSEN
  • På uddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag, grundfag, valgfag og valgfrie specialefag. Undervisningen opdelt i temaer af forskellig varighed.

   De uddannelsesspecifikke fag er:
   · Pædagogik
   · Psykologi i den pædagogiske praksis
   · Kommunikation i den pædagogiske praksis
   · Sundhed i den pædagogiske praksis
   · Bevægelse og idræt
   · Natur og udeliv
   · Digital kultur
   · Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
   · Arbejdsmiljø og ergonomi

   Grundfag:
   · Dansk C
   · Samfundsfag C

   Valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
   · Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
   · Digital pædagogisk praksis
   · Naturen som pædagogisk læringsrum
   · Understøttende undervisning
   · Læring og udvikling hos små børn
   · Speciale pædagogiske metoder
   · Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis
   · Medicinhåndtering

   Valgfag:
   · Det pædagogiske måltid og sundhed
   · Innovation og iværksætteri
   · Tysk
   · Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis
   · Engelsk


 • MØDETIDER

  • Mandag 8.15 – 15.00

   Tirsdag 8.15– 11.30 ( Kolding 12.30)

   Onsdag 8.15 – 15.00
   Torsdag 8.15 – 15.00

   Fredag 8.15 – 14.00

   Frokostpause kl. 12:30 - 13:00


   Frokostpause på Vejle Tekniske Gymnasium kl. 11:30 - 12:00

 • TALENTSPOR
  • HAR DU VILJE OG MOTIVATION TIL AT YDE EN SÆRLIG INDSATS?
   KAN DU LIDE AT UDFORDRE DIG SELV?

   Så er talentsporet på den pædagogiske assistentuddannelse måske noget for dig. Når du vælger talentsporet, vil du i dele af undervisningen blive udfordret og vurderet på et højere fagligt niveau. På talentsporet har du fire af uddannelsens fag på højere niveau (ekspert niveau):
   Sundhed i den pædagogiske praksis
   Bevægelse og idræt
   Natur og udeliv
   Digital kultur

   De øvrige fag følger du på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever.

   At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at du øver og træner:
   - At argumentere for dine løsninger på opståede problemer.
   - At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
   - At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
   - At vurdere og begrunde din handlinger.
   - At kommunikere din faglighed.

   Hvordan vælger jeg talentsporet?
   Du skal vælge talentsporet, når du indgår en uddannelsesaftale med en kommune. Du kan ikke vælge talentsporet til senere i din uddannelse, men du kan godt vælge det fra under din uddannelse. Det vil fremgå af dit uddannelsesbevis, at du har fulgt talentsporet på din uddannelse.
 • PRAKTIK
  • Du kommer i praktik 4 gange, mens du uddanner dig til Pædagogisk assistent. Din praktik foregår f.eks i en børnehave, vuggestue, døgninstitution, dagplejen eller på en skole.

   Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.

   Du kan også komme i praktik i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en praktikaftale for dig. Vi kan tilbyde praktikpladser i en lang række spændende lande. Spørg din vejleder for mere information om udenlandspraktik.
 • NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Kontakt


Helle Mølgaard Nielsen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Fredericia/Kolding, PAU i Fredericia

  +45 79 211 312
  4024 2202