Ledige stillinger

Her kan du se ledige stillinger samt retningslinjer for ansættelse og uopfordrede ansøgninger. Ledige stillinger vil altid blive opslået på skolens hjemmeside, på Jobnet.dk og evt. på jobindex.dk. Vi modtager udelukkende elektroniske ansøgninger.

Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens opfordrer alle interesserede til at søge ledige stillinger uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold. Når stillingen er besat, sendes et begrundet afslag til de øvrige ansøgere.

Skolen følger statens overenskomster og personalepolitiske retningslinjer. Specielt for undervisere gælder, at de skal opfylde de krav, der er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser eller i §14 i AMU-bekendtgørelsen, hvis du søger ansættelse i skolens efter- og videreuddannelsesafdeling.

Vi gør opmærksom på, at ledige stillinger altid bliver offentliggjort, og at vi udelukkende behandler ansøgere, der har søgt direkte på stillingen.

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning om fastansættelse som underviser eller timelærer/vikar. Ansøgningen skal være bilagt CV samt relevante eksamensbeviser/udtalelser.

Søg uopfordret til stillinger som underviser - klik her
Søg uopfordret til stillinger som timelærer - klik her
Søg uopfordret til at blive censor - klik her
Søg uopfordret til øvrige stillinger (udelukkende til ansøgninger, som ikke vedrører undervisning) - klik herBliv censor

Vil du være censor

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har et engageret censorkorps, der består af personale fra praksis og kolleger fra andre social- og sundhedsskoler.

Vi søger løbende censorer til de afsluttende prøver på hhv. Grundforløbene, SSH, SSA og PA uddannelserne. Hvis du er interesseret, modtager vi gerne din ansøgning, som udfyldes her.

Vær opmærksom på, at der i den elektroniske ansøgning skal uploades CV og dokumentation for uddannelse.

Du kan finde ansøgningsskemaet herunder og læse mere om de krav, der stilles ved censorgodkendelse til vores uddannelser.
Ansøgningsskema og kriterier for godkendelse

Når du er godkendt som ekstern censor, vil du løbende blive kontaktet i forhold til censoropgaver. Se mere information om censoropgaven, lovgivning og honorering her.

Kontakt Berit Staal på email: bes@sosufvh.dk eller telefon:+45 79 211 355

Berit Staal

HR-koordinator

  +45 79 211 355
  3036 4062