Ledige stillinger

Her kan du se ledige stillinger samt retningslinjer for ansættelse og uopfordrede ansøgninger. Ledige stillinger vil altid blive opslået på skolens hjemmeside, på Jobnet.dk og evt. på jobindex.dk. Vi modtager udelukkende elektroniske ansøgninger.

Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens opfordrer alle interesserede til at søge ledige stillinger uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold. Når stillingen er besat, sendes et begrundet afslag til de øvrige ansøgere.

Skolen følger statens overenskomster og personalepolitiske retningslinjer. Specielt for undervisere gælder, at de skal opfylde de krav, der er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser eller i §14 i AMU-bekendtgørelsen, hvis du søger ansættelse i skolens efter- og videreuddannelsesafdeling.

Vi gør opmærksom på, at ledige stillinger altid bliver offentliggjort, og at vi udelukkende behandler ansøgere, der har søgt direkte på stillingen.

Vi søger løbende censorer indenfor alle uddannelser og fagområder, så hvis du er interesseret, modtager vi gerne din ansøgning, som udfyldes her.

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning om fastansættelse som underviser eller timelærer/vikar. Ansøgningen skal være bilagt CV samt relevante eksamensbeviser/udtalelser.

Søg uopfordret til stillinger som underviser - klik her
Søg uopfordret til stillinger som timelærer - klik her
Søg uopfordret til øvrige stillinger - klik her

Kontakt Berit Staal på email: bes@sosufvh.dk eller telefon:+45 79 211 355

Berit Staal

HR-koordinator

  +45 79 211 355
  3036 4062