Brobygning Horsens

Hvis du er elev i grundskolen kan du få et indblik i vores uddannelser og finde ud af om det er noget for dig.

Når du er på introforløb eller brobygning i Horsens, finder du skolen her:

Adresse

Social- og Sundhedssskolen
Konsul Jensens Gade 26
8700 Horsens

Mødetider

Alle introduktionsforløb og brobygningsforløb møder fra kl. 8.30 – 14.00

Første dag møder du i fællesområdet, hvor du vil blive hentet af en underviser/vejleder. Herefter går I samlet til klasselokalet. I løbet af den første dag vil du få yderligere praktisk information.

Sygdom

Er du blevet syg? I tilfælde af fravær behøver du ikke melde afbud til os.

Mad og drikke

På skolen i Horsens er der ikke kantine, så du skal selv medbringe madpakke.

Har du spørgsmål omkring introduktionsforløb eller brobygning er du velkommen til at kontakte én af skolens uddannelsesvejledere. 

Medbring

Du skal medbringe din egen computer eller tablet.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på skolen eller skolens område.