Brobygning Horsens

Hvis du er elev i grundskolen kan du få et indblik i vores uddannelser og finde ud af om det er noget for dig.

Når du er på introforløb eller brobygning i Horsens, finder du skolen her:

Adresse

Social- og Sundhedssskolen
Konsul Jensens Gade 24
8700 Horsens

Mødetider

Alle introduktionsforløb og brobygningsforløb møder fra kl. 8.30 – 14.00

Første dag møder du i fællesområdet, hvor du vil blive hentet af en underviser/vejleder. Herefter går I samlet til klasselokalet. I løbet af den første dag vil du få yderligere praktisk information.

Mad og drikke

På skolen i Horsens er der ikke kantine, så du skal selv medbringe madpakke.

Har du spørgsmål omkring introduktionsforløb eller brobygning er du velkommen til at kontakte én af skolens uddannelsesvejledere. 

Medbring

Du skal medbringe din egen computer eller tablet.

Rygning

Med udgangspunkt i at sikre det sunde arbejds- og læringsmiljø, har skolen besluttet at indføre RØGFRI SKOLETID pr. 30. juli 2018. RØGFRI SKOLETID er indført fra 30. juli 2018 og gælder for alle, både elever, ansatte og besøgende på skolen.