Kvalitet og evaluering

For SOSU FVH er det afgørende, at vores uddannelser og undervisning er af høj kvalitet. Vores elever skal opleve en god uddannelsesstart, undervisning af høj faglig kvalitet og engagerede undervisere. Vi er en skole, som tror på, at vi kan få succes med at skabe faglig og personlig udvikling for vores elever ved kontinuerligt at arbejde med kvalitet i uddannelsen.

Skolens kvalitetssystem er vores redskab til at sikre en systematisk sammenhæng mellem de politisk bestemte mål og formål for erhvervsuddannelserne og skolens lokale organisering, praksis og værdier.

Fra politisk side er det vedtaget at alle erhvervsskoler skal arbejde ud fra fire klare mål:

  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt
  4. Tilliden og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes

Klik og læs nærmere om hvordan vi arbejder med vores kvalitetssystem.

Skolen er forpligtet til løbende igennem året at indsamle informationer vedr. rekruttering, gennemførsel, trivsels- og tilfredshedsundersøgelser baseret på nogle ministerielt bestemte kvalitetsparametre.

Procedure for løbende informationsindsamling.

I 2021 besluttede skolen, at formen skulle ændres fra tidligere og munde ud i en kvalitetsrapport. Rapporten anvendes bl.a. som værktøj til skolens selvevaluering og opfølgningsplan og til at danne grundlag for nye initiativer, som skolen kontinuerligt arbejder med ang. rekruttering og gennemførsel.


2022 Kvalitetsrapport

2021 Kvalitetsrapport
2021 Selvevaluering og opfølgningsplan

Procedure for selvevaluering og opfølgningsplan

2020 Resultater, selvevaluering og opfølgningsplan
2020 Informationsindsamling

Skolen gennemfører årligt en elevtrivselsundersøgelse og en virksomhedstilfredshedsundersøgelse med de virksomheder, skolen samarbejder med.

Du kan læse seneste gennemførte elevtrivselsundersøgelse her:

ETU 2021
ETU 2020
ETU 2019
ETU 2018
ETU 2017
ETU 2016