Kvalitet og evaluering

For SOSU FVH er det afgørende, at vores uddannelser og undervisningen er af høj kvalitet. Vores elever skal opleve en god uddannelsesstart, undervisning af høj faglig kvalitet og engagerede undervisere. Vi er en skole, som tror på, at vi kan få succes med at skabe faglig og personlig udvikling for vores elever ved kontinuerligt at arbejde med kvalitet i uddannelsen.

Skolens kvalitetssystem er vores redskab til at sikre en systematisk sammenhæng mellem de politisk bestemte mål og formål for erhvervsuddannelserne og skolens lokale organisering, praksis og værdier.

Fra politisk side er det vedtaget at alle erhvervsskoler skal arbejde ud fra fire klare mål:


  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt
  4. Tilliden og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes


Klik og læs nærmere om hvordan vi arbejder med opgaverne.

Hvert år udarbejder skolen en informationsindsamling, selvevaluering og opfølgningsplan for centrale temaer såsom søgning, frafald og gennemførelse samt elevtrivsel, der danner grundlag for nye initiativer, der årligt iværksættes med henblik på at få flere elever til at gennemføre uddannelserne. Du kan læse skolens seneste informationsindsamling, selvevaluering og opfølgningsplan her:

Resultater, selvevaluering og opfølgningsplan 2020
Informationsindsamling 2020 (datamateriale)

Skolen gennemfører årligt en elevtrivselsundersøgelse og en virksomhedstilfredshedsundersøgelse med de virksomheder, skolen samarbejder med.

Du kan læse seneste gennemførte elevtrivselsundersøgelse her:
ETU 2018
ETU 2017
ETU 2016

Elevtilfredshedssundersøgelse (ETU)

Du skal vælge disse links, hvis du skal gennemføre elevtrivselsundersøgelsen. Begge skemaer skal udfyldes.

Du kan finde informationsbrevet til elever her

Du kan finde en informationsvideo her