Kvalitet og evaluering

For SOSU FVH er det afgørende, at vores uddannelser og undervisning er af høj kvalitet. Vores elever skal opleve en god uddannelsesstart, undervisning af høj faglig kvalitet og engagerede undervisere. Vi er en skole, som tror på, at vi kan få succes med at skabe faglig og personlig udvikling for vores elever ved kontinuerligt at arbejde med kvalitet i uddannelsen.

Skolens kvalitetssystem er vores redskab til at sikre en systematisk sammenhæng mellem de politisk bestemte mål og formål for erhvervsuddannelserne og skolens lokale organisering, praksis og værdier.

Fra politisk side er det vedtaget at alle erhvervsskoler skal arbejde ud fra fire klare mål:

  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt
  4. Tilliden og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes

Klik og læs nærmere om hvordan vi arbejder med vores kvalitetssystem.

Skolen er forpligtet til løbende igennem året at indsamle informationer vedr. rekruttering, gennemførsel, trivsels- og tilfredshedsundersøgelser baseret på nogle ministerielt bestemte kvalitetsparametre.

I 2021 besluttede skolen, at formen skulle ændres fra tidligere og munde ud i en kvalitetsrapport. Rapporten anvendes bl.a. som værktøj til skolens selvevaluering og opfølgningsplan og til at danne grundlag for nye initiativer, som skolen kontinuerligt arbejder med ang. rekruttering og gennemførsel.

Du kan læse om skolens procedure for informationsindsamling og skolens procedure for selvevaluering og opfølgningsplan i de to følgende links:

Procedure for løbende informationsindsamling
Procedure for selvevaluering og opfølgningsplan

Nedenfor finder du links til resultaterne af skolens arbejde med løbende informationsindsamling:

Kvalitetsrapport 2023, herunder resultaterne af de årligt gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelser

Kvalitetsrapport 2022
Selvevaluering 2022

Skolen gennemfører årligt en elevtrivselsundersøgelse og en virksomhedstilfredshedsundersøgelse med de virksomheder, skolen samarbejder med.

Du kan læse seneste gennemførte elevtrivselsundersøgelse her:

ETU 2023
ETU 2022

Resultaterne af de årligt gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelser fremgår af skolens kvalitetsrapport.

Jf. loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal følgende nøgletal fremgå af skolens hjemmeside:

- Elevernes fuldførelsestid
- Elevernes fuldførelsesfrekvens
- Elevernes frafald
- Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse
- Elevernes overgangsfrekvens til beskæftigelse

Skolen skal til formålet anvende den centrale database, Uddannelsesstatistik, der er stillet til rådighed af Børne- og Undervisningsministeriet.

Elevernes fuldførelsestid:
Data er ikke tilgængelige i Uddannelsesstatistik.

Elevernes fuldførelsesfrekvens, frafald samt overgangsfrekvens til anden uddannelse og beskæftigelse:
Data kan ses i linket til skolens nøgletal nedenfor.

Nøgletal pr. 28. februar 2024