SAMMEN OM UDDANNELSE

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens tror vi på, at vi bedst lykkes i fællesskab. Derfor er vores strategi Sammen om uddannelse og vores pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag blevet til gennem fælles processer med bidrag fra vores elever, samarbejdspartnere, bestyrelse, ledelse og medarbejdere.

Vi har en vigtig mission at udføre, nemlig at uddanne og danne fagprofessionelle til nutidens og fremtidens velfærdssektor. I vores bestræbelser på at lykkes med vores mission vil skolens vision være vores ledestjerne, mens de strategiske pejlemærker og vores pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag vil vise os, hvilke indsatser vi skal prioritere for at skabe værdi for vores interessenter.

Således udgør vores strategi og vores pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag det fundament, vi arbejder ud fra til gavn for vores elever og kursister. På den måde er vi Sammen om uddannelse på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Vores strategi Sammen om uddannelse udtrykker:

  • Hvad vi skal
  • Hvad vi vil
  • Hvordan vi vil prioritere vores tid og ressourcer og
  • Hvilken adfærd vi ønsker på skolen