Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper

Grundforløb 2 er for dig, der har gennemført Grundforløb 1
eller for dig, der afsluttede grundskolen mere end 2 år før uddannelsesstart.

Grundforløb 2 er starten på uddannelsen til Social- og sundhedshjælper. Her kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret imod din hoveduddannelse.
Vil du gerne arbejde med mennesker og gøre en forskel for andre, så er dette vejen for dig.


Horsens, Vejle, Fredericia, Kolding

 

Varighed
20 uger

 

Næste
uddannelsesstart: 20. august 2024

 

Ansøgningsfrist: 16. juli 2024

Fakta

Hvis du er over 25 år, kan du blive ansat i et sammenhængende forløb. Så bliver du ansat som elev allerede på grundforløb 2 og resten af din social- og sundhedsassistent.

Du søger om ansættelse hos din kommune. Nedenfor finder du links til kommunernes jobportaler.

Find stillingsopslag til sammenhængende forløb på din kommunes hjemmeside. Søg derefter i søgefelt, vælg området 'bliv elev' eller led i listen over jobs. Du skal se efter oplag om social- og sundhedsassistentelev i sammenhængende forløb.SSH: Ansøgnignsfrist: 31 maj. 2024

SSA: Ansøgnignsfrist: 16.juli. 2024

KLIK HER til Horsens Kommune
KLIK HER til Vejle Kommune
KLIK HER til Hedensted Kommune
KLIK HER til Fredericia Kommune
KLIK HER til Kolding Kommune

Adgangskrav
Du kan søge ind på Grundforløb 2, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, eller hvis du har gennemført Grundforløb 1. Du kan starte på et Grundforløb 2 tre gange.

Mindst 02 i både dansk og matematik
Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse eller en anden ungdomsuddannelse (f.eks gymnasiet). Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

Optagelsesprøve

Er du i gang med en anden uddannelse, når du søger, skal du logge ind på www.optagelse.dk med dit Unilogin. Dine forældre skal underskrive med deres Nem-Id, hvis du er under 18 år. Er du ikke i gang med en uddannelse, når du søger ind på Grundforløb 2, skal du logge ind på www.optagelse.dk  med dit Nem ID.

Når du har gennemført Grundforløb 2 kan du søge ind på et hovedforløb.

Du søger om optagelse på www.optagelse.dk 
Søg ind

Mandag 8.15 – 15.00
Tirsdag 8.15– 11.30
Onsdag 8.15 – 15.00
Torsdag 8.15 – 15.00
Fredag 8.15 – 14.00
Frokostpause kl. 12:30 - 13:00

Er du over 25 år og ønsker du at søge ind på vores uddannelser, skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV).

En RKV er individuel og kan give anledning til godskrivning for grundfag og andre dele af skoleundervisningen samt dele af praktikken. Det afhænger af, hvad du har lavet inden du søger optagelse på din ønskede uddannelse.

Kontakt en uddannelsesvejleder for nærmere information om, hvordan du søger en RKV.
Afkortet grundforløb
Realkompetencevurdering

Du får SU eller bliver ansat af en kommune under grundforløbet, hvis du er over 18 år.
SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.
Du kan høre om ansættelse af en kommune ved at kontakte den kommune du gerne vil søge ansættelse i.

SÅDAN SØGER DU SU

Du søger SU i minSU på SU.dk.
For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på SU.dk.
Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.
Link til minSU

Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport.

Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb. Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

Se uddannelsesvejledernes kontaktdata øverst til højre på siden - under "Mere info?"

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en funktionsnedsættelse. Du kan søge om at få SPS, hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller andet, som hæmmer dig i skolehverdagen. Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 
For at få SPS på uddannelsen, skal du have dokumentation for din funktionsnedsættelse. Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen.  Ved ordblindhed kan en ordblindetest laves på skolen.
Det er en god idé at kontakte den SPS-ansvarlige på skolen, så snart du er optaget og gøre opmærksom på dit behov for støtte. Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. Når I har afklaret, hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Information om SPS (specialpædagogisk støtte): https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende


For mere info:

Kontakt Marlene Troldtoft på email: mat@sosufvh.dk eller telefon:2855 2165

Marlene Troldtoft

SPS-ansvarlig

  2855 2165