Grundforløb 1 EUX Velfærd

Grundforløb 1 er første trin i et sammenhængende uddannelsesforløb på EUX uddannelsen. Du får mulighed for at få afklaret dine ønsker om uddannelse og dine muligheder samt forberede dig til Grundforløb 2.

 
 

Vejle

 

Varighed
20 uger

 

Næste
uddannelsesstart:
12. August 2024

Fakta

Grundforløb 1 EUD begynder til august 2024 på alle skolens afdelinger i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding.

Grundforløb 1 EUX begynder til august 2024 på skolens afdeling i Vejle.

Du søger om optagelse på www.optagelse.dk

Du kan søge ind på Grundforløb 1 EUD, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det sidste år. Du kan kun begynde på Grundforløb 1 én gang.

MINDST 02 I BÅDE DANSK OG MATEMATIK
Du skal være erklæret uddannelsesparat og have et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og skriftlig matematik, samt bestået 9. klasses afgangsprøve. Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve og samtale.

Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til Grundforløb 1?
Kontakt en vejleder (se her på siden til højre), og vi hjælper dig med at finde ud af det.

Optagelsesprøve

Mandag 8.15 – 15.00
Tirsdag 8.15– 11.30
Onsdag 8.15 – 15.00
Torsdag 8.15 – 15.00
Fredag 8.15 – 14.00
Frokostpause kl. 12:30 - 13:00

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 
SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Sådan søger du SU
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Ungdomskort
Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. 

Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Søg SU
Søg ungdomskort

På EUX uddannelsens Grundforløb 1 har du erhvervsfag og gymnasiale fag

Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:
• Erhvervsintroduktion
• Kommunikation og samarbejde
• Det sunde menneske
• Det gode arbejdsliv
• Innovationsprojekt


De gymnasiale fag er:
• Dansk C
• Engelsk C
• Samfundsfag C

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Kontakt Stinne Høy Sørensen på email: sth@sosufvh.dk eller telefon:

Stinne Høy Sørensen

konst. afdelingsleder

  4024 2203

Kontakt Vinnie Vinding på email: viv@sosufvh.dk eller telefon:

Vinnie Vinding

Uddannelsesvejleder GF1, GF2 & PAU Fredericia

  2978 9938