Grundforløb 1 EUX Velfærd

Grundforløb 1 er første trin i et sammenhængende uddannelsesforløb på EUX uddannelsen. Du får mulighed for at få afklaret dine ønsker om uddannelse og dine muligheder samt forberede dig til Grundforløb 2.

Fredericia, Vejle, Horsens, Kolding

Varighed
20 uger

Næste
uddannelsesstart:
August 2021

Fakta

 • UDDANNELSESSTART OG ANSØGNINGSFRIST
  • Grundforløb 1 begynder til august 2021 på alle skolens afdelinger i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding.

   Du søger om optagelse på  www.optagelse.dk

   Søg ind
 • ADGANGSKRAV
  • Du kan søge ind på Grundforløb 1 EUD, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det sidste år. Du kan kun begynde på Grundforløb 1 én gang.

   MINDST 02 I BÅDE DANSK OG MATEMATIK
   Du skal være erklæret uddannelsesparat og have et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og skriftlig matematik, samt bestået 9. klasses afgangsprøve. Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve og samtale.

   Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til Grundforløb 1?
   Kontakt en vejleder (se her på siden til højre), og vi hjælper dig med at finde ud af det.

   Optagelsesprøve
 • MØDETIDER

  • Mandag 8.15 – 15.00

   Tirsdag 8.15– 11.30 

   Onsdag 8.15 – 15.00
   Torsdag 8.15 – 15.00

   Fredag 8.15 – 14.00

   Frokostpause kl. 12:30 - 13:00
 • ØKONOMI
  • Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 
   SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

   Sådan søger du SU
   Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

   Ungdomskort
   Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. 

   Læs mere på www.ungdomskort.dk.

   Søg SU
   Søg ungdomskort
 • FAG PÅ UDDANNELSEN
  • På EUX uddannelsens Grundforløb 1 har du erhvervsfag og gymnasiale fag

   Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:
   • Erhvervsintroduktion
   • Kommunikation og samarbejde
   • Det sunde menneske
   • Det gode arbejdsliv
   • Innovationsprojekt


   De gymnasiale fag er:
   • Dansk C
   • Engelsk C
   • Samfundsfag C

   Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.
 • NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Kontakt


Kontakt Anette Risum-Hansen på email: ars@sosufvh.dk eller telefon:2148 6288
Anette Risum-Hansen
Uddannelsesvejleder, Grundforløboptag alle afdelinger, GF1 & GF2 Vejle.

  2148 6288
Kontakt Helle Mølgaard Nielsen på email: hmn@sosufvh.dk eller telefon:4024 2202
Helle Mølgaard Nielsen
Uddannelsesvejleder og Før EUD konsulent, GF1+, GF1 og GF2 Kolding

  +45 79 211 312
  4024 2202
Kontakt Ulla Sundgaard Reimer på email: ulr@sosufvh.dk eller telefon:2912 8038
Ulla Sundgaard Reimer
Uddannelsesvejleder SSH i Vejle/Horsens, SSA og EUX i Vejle

  2912 8038
Kontakt Stinne Høy Sørensen på email: sth@sosufvh.dk eller telefon:4024 2203
Stinne Høy Sørensen
Uddannelsesvejleder GF1, GF2 og PAU i Horsens

  +45 79 211 253
  4024 2203