Bliv oplæringssted

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens vil gerne i dialog med dig og din virksomhed i forhold til ansættelser af elever på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Dialogen kan også være med henblik på at blive oplæringssted for en elev.

Få en god start
Overvejer I at ansætte en elev, flere elever eller at blive oplæringssted, så kontakt vores skoleansvarlig for oplæringssamarbejde om fordele ved at blive ansættende myndighed eller oplæringssted for en elev. Der gives vejledning omkring økonomien ved elevansættelse og omkring processen for elevansættelser, eller hvad I måtte have behov for at vide mere om.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens arbejder løbende med at opsøge nye oplæringssteder. Derfor har vi udarbejdet en strategi for arbejdet sammen med kommuner, regioner og faglige organisationer.

I kan rekruttere jeres kommende elev på flere måder - enten kan I rekruttere selv, eller skolen kan være behjælpelig med dette.

Når I og en kommende elev er blevet enige om at indgå en uddannelsesaftale, skal denne underskrives. Den typiske aftaleform mellem oplæringsvirksomhed og elev er en udstationering for hele uddannelsesforløbet.

Der er dog mulighed for at lave kombinationsaftaler, hvor f.eks. to virksomheder hver især ansætter eleven for minimum en skoleperiode og en oplæringsperiode.

Når I har valgt jeres kommende elev, er næste skridt at indgå en uddannelsesaftale.

Uddannelsesaftaleformular og vejledning findes her.

Det er afgørende for et godt forløb for begge parter (elev og arbejdsgiver), at der er udarbejdet en uddannelsesplan for elevtiden, og at arbejdsgiver kender sit ansvar i rollen som oplæringsansvarlig.

Det er skolens ansvar at sikre, at elev og oplæringsvirksomhed kender datoer for skoleperioderne. Derfor er det vigtigt, at der er løbende dialog mellem oplæringsvirksomhed og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens ved en elevansættelse.

Du kan læse mere om skolens efteruddannelser via dette link.

Der kan være behov for løbende sparring efter uddannelsesaftalen er påbegyndt. Det kan være i forbindelse med udfordringer i ansættelsesforholdet, tilretninger i forhold til elevens uddannelsesplan - her er vi også klar med en hjælpende hånd og en altid løsningsorienteret tilgang.

En uddannelsesplan for elevens uddannelsesforløb er en stor hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. Den skal være med til at sikre, at eleven opnår målene for oplæringsperioden og uddannelsen i sin helhed.

Ligeledes skal en uddannelsesplan være med til at sikre, at eleven får den uddannelse, som eleven har uddannelsesaftale for. Endvidere skal den vise, at oplæringsstedet lever op til de gældende krav i forhold til uddannelsen. Oplæringsvirksomheden anbefales at udarbejde en plan for oplæringen, der kan se ud som eksemplet i dette link: Skabelon til plan for oplæringen

Ifølge erhvervsuddannelsesloven skal oplæringsvirksomheden betale løn til eleven under uddannelsen. Lønnen skal mindst udgøre det, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet - uanset om oplæringsvirksomheden har tiltrådt overenskomsten. Der henvises til arbejdsmarkedets parter, hvad angår overenskomstmæssige anliggender.

Der ydes AUB-refusion (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til oplæringsvirksomheden under elevens skoleophold.

Du kan læse mere om de uddannelser, skolen udbyder, via linket til skolens hjemmeside.