Prøvefag


Kære elev
På denne side kan du se, hvilke udtrukne fag du skal til prøve i.
SSH2008F1  den 21.09.21-23.09.21  Sundhedsfremme forebyggelse og rehabilitering
SSH2008V1  den 22.09.21-23.09.21  Mødet med borgeren
SSH2008H1  den 22.09.21-23.09.21  Social- og sundhedshjælperens rolle