Prøvefag


Kære elev
På denne side kan du se, hvilke udtrukne fag du skal til prøve i.

GF2SU-2310V-ålc: Naturfag den 26.01.24

PAU2208F1: Natur og udeliv den 15.02.24 og den 16.02.24