Prøvefag


Kære elev

På denne side kan du se, hvilke fag du skal til prøve i

SSH1808F1 den 02.10.19 - 03.10.19    Personlig hjælp, omsorg og pleje
SSH1808V1 den 02.10.19 - 03.10.19    Social- og sundhedshjælperens rolle
SSH1808H1 den 02.10.19 - 03.10.19.   Social- og sundhedshjælperens rolle