Prøvefag


Kære elev
På denne side kan du se, hvilke udtrukne fag du skal til prøve i.

SSH2301H1: Social- og sundhedshjælperens rolle den 09.10.23, den 10.10.23 og den 11.10.23.

SSH2301V1: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering den 10.10.23 og den 11.10.23

SSH2301V2: Personlig hjælp, omsorg og pleje den 10.10.23 og den 11.10.23

GF2SU-2305onl: Naturfag den 24.10.23.