Grundforløb 2 - Pædagogisk assistent

Fredericia, Horsens

Varighed
20 uger

Næste
uddannelsesstart:
Januar 2022

Grundforløb 2 PAU er for dig, der har gennemført Grundforløb 1 eller for dig, der afsluttede grundskolen mere end 14 måneder før uddannelsesstart.

På Grundforløb 2 PAU kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret imod din hoveduddannelse.

Vil du gerne arbejde med mennesker og gøre en forskel for andre, så er dette vejen for dig.

 • UDDANNELSESSTART OG ANSØGNINGSFRIST
  • Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

   Vi starter nye hold på Grundforløb 2 PAU januar 2022.

   Ansøgningsfrist: 1. november 2021.

 • ADGANGSKRAV
 • SÅDAN SØGER DU IND
  • Sådan søger du ind på Grundforløb 2
   Er du i gang med en anden uddannelse, når du søger, skal du logge ind på  optagelse.dk  med dit Unilogin. Dine forældre skal underskrive med deres Nem-Id, hvis du er under 18 år. Er du ikke i gang med en uddannelse, når du søger ind på Grundforløb 2, skal du logge ind på   optagelse.dk  med dit Nem ID.

   Du søger om optagelse på www.optagelse.dk 

   Når du laver ansøgning på optagelse.dk er det vigtigt, at du vedhæfter:

   - Dokumentation for skolegang 
   - Dokumentation for erhvervserfaring
   - Dokumentation for frivilligt arbejde

   Derudover skal du udfylde en "Motiveret ansøgning", som skal vedhæftes på optagelse.dk sammen med den anden dokumentation.
    
   Herunder finder du link til det ansøgningsskema, du skal anvende:
   Motiveret ansøgningsskema til Grundforløb 2 PAU

   Når du har gennemført Grundforløb 2 kan du søge ind på et hovedforløb.
   Søg ind
 • EFTERUDDANNELSE FOR VOKSNE
  • Er du over 25 år og ønsker du at søge ind på vores uddannelser, skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV).

   En RKV er individuel og kan give anledning til godskrivning for grundfag og andre dele af skoleundervisningen samt dele af praktikken. Det afhænger af, hvad du har lavet inden du søger optagelse på din ønskede uddannelse.

   Kontakt en uddannelsesvejleder for nærmere information om, hvordan du søger en RKV.

 • ØKONOMI
  • Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

   SÅDAN SØGER DU SU

   Du søger SU i minSU på SU.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på SU.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

   SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

  • Link til minSU
 • MØDETIDER

  • Mandag 8.15 – 15.00

   Tirsdag 8.15– 11.30 

   Onsdag 8.15 – 15.00
   Torsdag 8.15 – 15.00

   Fredag 8.15 – 14.00

   Frokostpause kl. 12:30 - 13:00
 • UNGDOMSKORT
  • Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport.

   Læs mere på www.ungdomskort.dk.
 • SPØRG DIN UDDANNELSEVEJLEDER
  • Uddannelsesvejledere
   Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb. Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

   Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

   Se uddannelsesvejledernes kontaktdata til højre på siden.

 • BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN UDDANNELSE (SPS)
  • SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en funktionsnedsættelse. Du kan søge om at få SPS, hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller andet, som hæmmer dig i skolehverdagen. Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 


   For at få SPS på uddannelsen, skal du have dokumentation for din funktionsnedsættelse. Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen. Ved ordblindhed kan en ordblindetest laves på skolen.


   Det er en god idé at kontakte den SPS-ansvarlige på skolen, så snart du er optaget og gøre opmærksom på dit behov for støtte. Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. Når I har afklaret, hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.   Information om SPS (specialpædagogisk støtte):

   https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende


 • NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS
Kontakt


Kontakt Helle Mølgaard Nielsen på email: hmn@sosufvh.dk eller telefon:4024 2202
Helle Mølgaard Nielsen
Uddannelsesvejleder og Før EUD konsulent, GF1+, GF1 og GF2 Kolding

  +45 79 211 312
  4024 2202