Grundforløb 2

Fredericia

Varighed
20 uger

Næste
uddannelsesstart:
Januar 2020

Grundforløb 2 PAU er for dig, der har gennemført Grundforløb 1 eller for dig, der afsluttede folkeskolen mere end 14 måneder før uddannelsesstart.

På Grundforløb 2 PAU kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret imod din hoveduddannelse.

Vil du gerne arbejde med mennesker og gøre en forskel for andre, så er dette vejen for dig
Dine uddannelsesspecikke fag på GF2 PAU vil være samfundsfag E-niv, dansk D-niv, psykologi F-niv, idræt F-niv

 • UDDANNELSESSTART OG ANSØGNINGSFRIST
  • Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

   Vi starter nye hold på Grundforløb 2 PAU 17. januar 2020.


   Ansøgningsfrist: 1. november 2019 (der åbnes først op for søgning den 1. oktober 2019)

   Opfylder du ikke adgangskravet om 02 i dansk og matematik, skal du kontakte en uddannelsesvejleder (se her på siden til højre).
 • ADGANGSKRAV
  • Du kan søge ind på Grundforløb 2, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, eller hvis du har gennemført Grundforløb 1.

   Du kan begynde på et Grundforløb 2 tre gange.

   Link til ansøgning:
   Ansøgning til GF2 PAU

   Mindst 02 i både dansk og matematik
   Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse eller en anden ungdomsuddannelse (f.eks gymnasiet). Hvis du ikke har det, kan du komme til  optagelsesprøve.
 • SÅDAN SØGER DU IND
  • Sådan søger du ind på Grundforløb 2
   Er du i gang med en anden uddannelse, når du søger, skal du logge ind på  optagelse.dk  med dit Unilogin. Dine forældre skal underskrive med deres Nem-Id, hvis du er under 18 år. Er du ikke i gang med en uddannelse, når du søger ind på Grundforløb 2, skal du logge ind på   optagelse.dk  med dit Nem ID.

   Når du laver ansøgning på optagelse.dk er det vigtigt, at du vedhæfter:

   Dokumentation for skolegang 
   Dokumentation for erhvervserfaring
   Dokumentation for frivilligt arbejde

   Derudover skal du udfylde en "Motiveret ansøgning", som skal vedhæftes på optagelse.dk sammen med den anden dokumentation.

    
   Herunder finder du link til det ansøgningsskema, du skal anvende:

   Motiveret ansøgningsskema til Grundforløb 2 PAU


   Når du har gennemført Grundforløb 2 kan du søge ind på et hovedforløb.

    

 • ER DU OVER 25 ÅR?
  • Er du over 25 år?

   Skal du tage uddannelsen som voksenuddannelse - EUV.

   Skolens uddannelsesvejledere laver en realkompetencevurdering af alle ansøgere over 25 år.
   Den foretages på baggrund af din ansøgning til Grundforløb 2.

   Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af skolens uddannelsesvejledere

   Realkompetencevurdering
 • ØKONOMI
  • Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

   SÅDAN SØGER DU SU

   Du søger SU i minSU på SU.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på SU.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

   SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

  • Link til minSU
 • MØDETIDER

  • Mandag 8.15 – 15.00

   Tirsdag 8.15– 11.30 ( Kolding 12.30)

   Onsdag 8.15 – 15.00
   Torsdag 8.15 – 15.00

   Fredag 8.15 – 14.00

   Frokostpause kl. 12:30 - 13:00


   Frokostpause på Vejle Tekniske Gymnasium kl. 11:30 - 12:00

 • UNGDOMSKORT
  • Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport.

   Læs mere på www.ungdomskort.dk.
 • SPØRG DIN UDDANNELSEVEJLEDER
  • Uddannelsesvejledere
   Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb. Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

   Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

   Se uddannelsesvejledernes kontaktdata til højre på siden.

 • BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN UDDANNELSE (SPS)
  • Hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller en udviklingsforstyrrelse som fx ADHD, så kan du søge om at få SPS (specialpædagogisk støtte).

   Formålet med støtten er, at du kan tage en uddannelse på lige fod med andre. Der findes forskellige former for støtte.

   Hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte, skal du udfylde en bemyndigelseserklæring. Du skal kunne dokumentere din funktionsnedsættelse. Ordblindetest kan laves på skolen.

   Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen. Medbring evt. Brev til læge vedr. SPS, når du beder om dokumentation for dine psykiske vanskeligheder.

   SPS på ungdomsuddannelse (Undervisningsministeriet)
   Hvad kan du få støtte til?
   Bemyndigelseserklæring
   Brev til læge vedr. SPS
 • NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS
Kontakt


Ulla Sundgaard Reimer
Uddannelsesvejleder SSH, SSA i Vejle, SSH Fredericia samt GF2 Fredericia og Vejle

  +45 29 128 038
Helle Mølgaard Nielsen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Fredericia/Kolding, PAU i Fredericia

  +45 79 211 312
  +45 40 242 202